Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lukeminen
Minna on ahkera lukija, jolle kaapin käyttö sopii hyvin – Temmeksen kirjakaapista tehty viikon aikana kolmekymmentä lainaa

Minna on ahkera lukija, jolle kaapin käyttö sopii hyvin – ­Tem­mek­sen kir­ja­kaa­pis­ta tehty viikon aikana kol­me­kym­men­tä lainaa

15.02.2022 06:00
Tilaajille
Kirjavinkkaus: Millainen on Michelle Obaman Minun Tarinani? Mustien naisten asema puhuttaa

Kir­ja­vink­kaus: Mil­lai­nen on Mic­hel­le Obaman Minun Ta­ri­na­ni? Mustien naisten asema pu­hut­taa

11.02.2022 14:52
Kirjavinkkaus: Nuortenkirja romantiikasta pitäville – jos uskallat katsoa!

Kir­ja­vink­kaus: Nuor­ten­kir­ja ro­man­tii­kas­ta pi­tä­vil­le – jos us­kal­lat katsoa!

11.02.2022 14:35
Kirjavinkkaus: Jos huumori on lähellä sydäntäsi, katso vinkkausvideo!

Kir­ja­vink­kaus: Jos huumori on lähellä sy­dän­tä­si, katso vink­kaus­vi­deo!

11.02.2022 09:25
Tupoksen yläkoululaiset lukevat monipuolisesti uutisia – uutisten lähteenä on sosiaalinen media, mutta nuoret tarttuvat myös sanomalehtiin

Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­set lukevat mo­ni­puo­li­ses­ti uutisia – uu­tis­ten läh­tee­nä on so­siaa­li­nen media, mutta nuoret tart­tu­vat myös sa­no­ma­leh­tiin

10.02.2022 16:00
Kysely Tupoksen yläkoululaisille: Yli puolet koululaisista valitsee kirjan kansikuvan ja sen pituuden perusteella

Kysely Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sil­le: Yli puolet kou­lu­lai­sis­ta va­lit­see kirjan kan­si­ku­van ja sen pi­tuu­den pe­rus­teel­la

10.02.2022 13:00
Näitä kirjoja Tupoksen opettajat suosittelevat – lue mikä teos on saanut Markun, Auvon ja Jaanan vaikuttumaan eniten

Näitä kirjoja Tu­pok­sen opet­ta­jat suo­sit­te­le­vat – lue mikä teos on saanut Markun, Auvon ja Jaanan vai­kut­tu­maan eniten

10.02.2022 11:00
Kirjavinkkaus: Kaipaatko fantasiaa ja jännitystä elämääsi? – Tartu Kaisan kirjavinkkiin!

Kir­ja­vink­kaus: Kai­paat­ko fan­ta­siaa ja jän­ni­tys­tä elä­mää­si? – Tartu Kaisan kir­ja­vink­kiin!

10.02.2022 11:00
Kirjavinkkaus: Kiinnostaako rikollisuus ja rahanpesu? – Joose vinkkaa kaikkien aikojen rikoskirjan

Kir­ja­vink­kaus: Kiin­nos­taa­ko ri­kol­li­suus ja ra­han­pe­su? – Joose vinkkaa kaik­kien aikojen ri­kos­kir­jan

10.02.2022 09:00
Kirjavinkkaus: Nuortenkirja täynnä jännitystä ja yllättäviä käänteitä

Kir­ja­vink­kaus: Nuor­ten­kir­ja täynnä jän­ni­tys­tä ja yl­lät­tä­viä kään­tei­tä

09.02.2022 08:09
Ammattiurheilijan arjen ja lukemisen yhdistäminen on helppoa – lukeminen on hyvää vastapainoa urheilulle, kertoo Huuhkajissa pelaava Rasmus Schüller

Am­mat­ti­ur­hei­li­jan arjen ja lu­ke­mi­sen yh­dis­tä­mi­nen on helppoa – ­lu­ke­mi­nen on hyvää vas­ta­pai­noa ur­hei­lul­le, kertoo Huuh­ka­jis­sa pelaava Rasmus Schül­ler

08.02.2022 18:00
Ihminen, joka osaa nauttia kirjoista, ei ole koskaan yksin, muistuttaa Limingan kunnan sivistysjohtaja Päivi Mäki

Ih­mi­nen, joka osaa nauttia kir­jois­ta, ei ole koskaan yksin, muis­tut­taa Li­min­gan kunnan si­vis­tys­joh­ta­ja Päivi Mäki

07.02.2022 12:47 1
Huuhkaja-kapteeni Tim Sparv kannustaa kaikkia lukemaan – "Unelmani on, että tulevaisuudessa kodissani olisi kirjoille oma huone"

Huuh­ka­ja-kap­tee­ni Tim Sparv kan­nus­taa kaikkia lu­ke­maan – "U­nel­ma­ni on, että tu­le­vai­suu­des­sa ko­dis­sa­ni olisi kir­joil­le oma huone"

01.09.2021 17:00
Tilaajille
Lukutaito nähdään kansalaistaitona, jota halutaan vaalia – toiminnallinen lukutaidottomuus vaikeuttaa arkea

Lu­ku­tai­to nähdään kan­sa­lais­tai­to­na, jota ha­lu­taan vaalia – toi­min­nal­li­nen lu­ku­tai­dot­to­muus vai­keut­taa arkea

09.04.2021 15:00
Tilaajille
Lukemiskulttuuria vahvistetaan Tyrnävällä – hankkeen tavoitteena on tukea varhaiskasvatus- sekä esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukemisen kulttuurin kehittymistä

Lu­ke­mis­kult­tuu­ria vah­vis­te­taan Tyr­nä­väl­lä – hank­keen ta­voit­tee­na on tukea var­hais­kas­va­tus- sekä esi- ja al­ku­ope­tus­ikäis­ten lasten lu­ke­mi­sen kult­tuu­rin ke­hit­ty­mis­tä

28.03.2021 09:00
Tilaajille
Poikien into lukemiseen on laskenut – Limingassa lapsia innostetaan kirjan ääreen

Poikien into lu­ke­mi­seen on las­ke­nut – Li­min­gas­sa lapsia in­nos­te­taan kirjan ääreen

06.02.2021 13:00
Tilaajille
Kempeleläinen Pauli kirjoittaa elämänsä kirjoista: "Viimeksi luin Dietrich Bonhoefferin kirjeitä keskitysleiriltä ennen kuin hänet tapettiin"
Lukijalta

Kem­pe­le­läi­nen Pauli kir­joit­taa elä­män­sä kir­jois­ta: "Vii­mek­si luin Diet­rich Bon­hoef­fe­rin kir­jei­tä kes­ki­tys­lei­ril­tä ennen kuin hänet ta­pet­tiin"

13.11.2020 14:32
Tilaajille