Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lentoliikenne
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

17.09.2023 15:00 1
Tilaajille
Suomalainen Lygg kaavailee lentoja Oulunsalosta Tukholmaan – "Meillä on alusta, teknologia ja koneet, kunhan yritykset ovat valmiita"

Suo­ma­lai­nen Lygg kaa­vai­lee lentoja Ou­lun­sa­los­ta Tuk­hol­maan – "Meillä on alusta, tek­no­lo­gia ja koneet, kunhan yri­tyk­set ovat val­mii­ta"

25.08.2023 11:00
Tilaajille
Ryanair avaa uuden reittiyhteyden Rovaniemeltä Italiaan – vahvistettuja lentoreittejä Eurooppaan tulevaksi talveksi jo 15

Ryanair avaa uuden reit­ti­yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Ita­liaan – vah­vis­tet­tu­ja len­to­reit­te­jä Eu­roop­paan tu­le­vak­si tal­vek­si jo 15

31.07.2023 13:55
Tilaajille
Lakeuden kunnat mukaan lentoliikenteen rahoittamishankkeeseen – Oulun seudulle havitellaan lisää matkailijoita ja kansainvälisiä lentoja

La­keu­den kunnat mukaan len­to­lii­ken­teen ra­hoit­ta­mis­hank­kee­seen – Oulun seu­dul­le ha­vi­tel­laan lisää mat­kai­li­joi­ta ja kan­sain­vä­li­siä lentoja

15.07.2023 19:03
Tilaajille
Hallitusohjelma tiesi huonoja ja hyviä uutisia: Heli keskittyy Oulun seudulle tulleisiin hyviin uutisiin
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma tiesi huonoja ja hyviä uu­ti­sia: Heli kes­kit­tyy Oulun seu­dul­le tul­lei­siin hyviin uu­ti­siin

21.06.2023 06:00
Tilaajille
Alle kolmen tunnin päässä lakeudelta on lentokenttä, josta pääsee talvella suoraan jopa 15 kohteeseen – Uudet reitit suuntautuvat Eurooppaan

Alle kolmen tunnin päässä la­keu­del­ta on len­to­kent­tä, josta pääsee tal­vel­la suoraan jopa 15 koh­tee­seen – Uudet reitit suun­tau­tu­vat Eu­roop­paan

15.06.2023 11:00
Tilaajille
Fintraffic aloittaa muutosneuvottelut – Oulun lentokentälle suunnitellaan etälennonjohtoa

Fint­raf­fic aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – Oulun len­to­ken­täl­le suun­ni­tel­laan etä­len­non­joh­toa

08.06.2023 15:43
Tilaajille
Oulu-Helsinki -reitille tarvitaan kilpailua, jyrähtää Sauli
Pääkirjoitus

Ou­lu-Hel­sin­ki -rei­til­le tar­vi­taan kil­pai­lua, jy­räh­tää Sauli

07.06.2023 06:00
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen tapaa Finnairin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Tilanne on kestämätön ja odotamme parannusta"

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen tapaa Finn­ai­rin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja odo­tam­me pa­ran­nus­ta"

29.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Oulu neuvottelee parhaillaan 11 lentoyhtiön ja kahden lentokentän kanssa suorista reiteistä Eurooppaan: "Kentät ovat isoja Euroopan kenttiä"

Oulu neu­vot­te­lee par­hail­laan 11 len­to­yh­tiön ja kahden len­to­ken­tän kanssa suo­ris­ta rei­teis­tä Eu­roop­paan: "Kentät ovat isoja Eu­roo­pan kent­tiä"

24.02.2023 13:00 1
Tilaajille
Oulunsalon lentoaseman matkustajamäärät yli kaksinkertaistuivat vuonna 2022, mutta miljoonaa ei vielä uskalleta havitella: "Olemme vielä niin varhaisessa vaiheessa"

Ou­lun­sa­lon len­to­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­rät yli kak­sin­ker­tais­tui­vat vuonna 2022, mutta mil­joo­naa ei vielä us­kal­le­ta ha­vi­tel­la: "Olemme vielä niin var­hai­ses­sa vai­hees­sa"

23.02.2023 15:00
Tilaajille
Kohonneet lentolippujen hinnat harmittavat Oulusta Helsinkiin lentäviä, Norwegian tarkkailee tilannetta – "Pidämme reittiä tarkasti silmällä"

Ko­hon­neet len­to­lip­pu­jen hinnat har­mit­ta­vat Oulusta Hel­sin­kiin len­tä­viä, Nor­we­gian tark­kai­lee ti­lan­net­ta – "Pi­däm­me reittiä tar­kas­ti sil­mäl­lä"

03.12.2022 08:24 1
Tilaajille
Lentoaseman päällikkö yllättyi Norwegianin päätöksestä lopettaa Oulun-lennot – "Sillä on iso merkitys matkustajien yhteyksiin"

Len­to­ase­man pääl­lik­kö yl­lät­tyi Nor­we­gia­nin pää­tök­ses­tä lo­pet­taa Ou­lun-len­not – "Sillä on iso mer­ki­tys mat­kus­ta­jien yh­teyk­siin"

09.09.2022 16:56
Tilaajille
Finnair aloittaa 2 800 työntekijää koskevat muutosneuvottelut – pöydällä korkeintaan 90 päivän lomautukset, taustalla Venäjän ilmatilan sulku

Finnair aloit­taa 2 800 työn­te­ki­jää kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – ­pöy­däl­lä kor­kein­taan 90 päivän lo­mau­tuk­set, taus­tal­la Venäjän il­ma­ti­lan sulku

03.03.2022 14:01