Lautuannevan tuulipuistohanke
Viimeisin 4 tuntia
Limingan kunnanvaltuusto kokoontuu tuulivoiman tiimoilta valtuustoseminaariin kahden viikon päästä maanantaina – kunnanhallitus pohtii Megatuuli Oy:n kaavoituspyyntöä toukokuussa

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­to ko­koon­tuu tuu­li­voi­man tii­moil­ta val­tuus­to­se­mi­naa­riin kahden viikon päästä maa­nan­tai­na – kun­nan­hal­li­tus pohtii Me­ga­tuu­li Oy:n kaa­voi­tus­pyyn­töä tou­ko­kuus­sa

10:17
Tilaajille
Vanhemmat
Jaakko Louhisalmi: "Lautuanneva ja muut mahdolliset tuulivoimahankkeet pitää ohjata kauas asutuskeskittymistä ja rakentaa niiden edellyttämä infra, vaikka se hankkeen kannattavuutta luonnollisesti hieman heikentää"
Lukijalta Mielipide Jaakko Louhisalmi

Jaakko Lou­hi­sal­mi: "Lau­tuan­ne­va ja muut mah­dol­li­set tuu­li­voi­ma­hank­keet pitää ohjata kauas asu­tus­kes­kit­ty­mis­tä ja ra­ken­taa niiden edel­lyt­tä­mä infra, vaikka se hank­keen kan­nat­ta­vuut­ta luon­nol­li­ses­ti hieman hei­ken­tää"

07.04.2021 15:36
Tilaajille
Reilulla ostotarjouksella halutaan herätellä maanomistajia – Markku Nikkanen haluaa keskustella siitä, miten muuten Liminkaan voisi saada tuloja kuin vuokraamalla maata tuulivoimapuistojen käyttöön

Rei­lul­la os­to­tar­jouk­sel­la ha­lu­taan he­rä­tel­lä maan­omis­ta­jia – Markku Nik­ka­nen haluaa kes­kus­tel­la siitä, miten muuten Li­min­kaan voisi saada tuloja kuin vuok­raa­mal­la maata tuu­li­voi­ma­puis­to­jen käyt­töön

29.10.2020 08:31
Tilaajille
Maanomistajat miettivät tuulivoimayhtiön tarjousta – osa pitää hintaa liian alhaisena, osalle korvaus kuulostaa hyvältä: "Voimme tarjota sopimuksessa vaikka 20 000 euroa megawatilta, mutta sitä hanketta ei ikinä toteutettaisi"

Maan­omis­ta­jat miet­ti­vät tuu­li­voi­ma­yh­tiön tar­jous­ta – osa pitää hintaa liian al­hai­se­na, osalle korvaus kuu­los­taa hy­väl­tä: "Voimme tarjota so­pi­muk­ses­sa vaikka 20 000 euroa me­ga­wa­til­ta, mutta sitä han­ket­ta ei ikinä to­teu­tet­tai­si"

13.10.2020 09:30
Tilaajille