Lautuannevan tuulipuistohanke
Limingan valtuusto päätti, ettei Lautuannevan tuulivoimahanketta edistetä, mutta Megatuuli Oy:n toimitusjohtaja toivoo kunnanhallitukselta edelleen myönteistä kaavoituspäätöstä: "En näe syytä, miksei kaavoitusta voisi aloittaa"

Li­min­gan val­tuus­to päätti, ettei Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­han­ket­ta edis­te­tä, mutta Me­ga­tuu­li Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja toivoo kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta edel­leen myön­teis­tä kaa­voi­tus­pää­tös­tä: "En näe syytä, miksei kaa­voi­tus­ta voisi aloit­taa"

27.04.2021 09:57
Tilaajille
Limingan valtuusto sanoi ei Lautuannevan tuulivoimahankkeelle – tuulivoiman käsittely jatkuu toukokuussa uudessa valtuustoseminaarissa

Li­min­gan val­tuus­to sanoi ei Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­hank­keel­le – tuu­li­voi­man kä­sit­te­ly jatkuu tou­ko­kuus­sa uudessa val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa

26.04.2021 14:09
Tilaajille
Alueen asukkailta 700  nimen vetoomus Lautuannevan tuulivoimapuistohankkeen kaatamiseksi –valtuusto on koolla seminaarissa käsittelemässä Megatuuli Oy:n kaavoituspyyntöä

Alueen asuk­kail­ta 700 nimen ve­too­mus Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­keen kaa­ta­mi­sek­si –val­tuus­to on koolla se­mi­naa­ris­sa kä­sit­te­le­mäs­sä Me­ga­tuu­li Oy:n kaa­voi­tus­pyyn­töä

26.04.2021 13:56
Tilaajille
Paljon puhetta ja näkökulmia Lautuannevan tuulivoimapuistoa vastustavien asukkaiden järjestämässä tuulivoimaillassa – kunnanjohtaja Pekka Rajalan mukaan maanantaina valtuustoseminaarissa esillä kolme vaihtoehtoa

Paljon puhetta ja nä­kö­kul­mia Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­toa vas­tus­ta­vien asuk­kai­den jär­jes­tä­mäs­sä tuu­li­voi­ma­il­las­sa – kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajalan mukaan maa­nan­tai­na val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa esillä kolme vaih­to­eh­toa

22.04.2021 21:30 2
Tilaajille
Jaakko Louhisalmi ei ole ainoa, joka toivoo Lautuannevan tuulipuistohankkeen kaatuvan – "Vaikka myllyt sijoittaisi suunnittelualueelle miten tahansa, niin ne ovat silti liian lähellä"

Jaakko Lou­hi­sal­mi ei ole ainoa, joka toivoo Lau­tuan­ne­van tuu­li­puis­to­hank­keen kaa­tu­van – "Vaikka myllyt si­joit­tai­si suun­nit­te­lu­alueel­le miten ta­han­sa, niin ne ovat silti liian lä­hel­lä"

21.04.2021 13:00
Tilaajille
Valtuutettujen keskuudessa erilaisia mietteitä tuulivoimasta – maanantaina seminaarilta toivotaan lisää tietoa ja avointa keskustelua

Val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa eri­lai­sia miet­tei­tä tuu­li­voi­mas­ta – maa­nan­tai­na se­mi­naa­ril­ta toi­vo­taan lisää tietoa ja avointa kes­kus­te­lua

20.04.2021 18:00 1
Tilaajille
Limingan kunnanvaltuusto kokoontuu tuulivoiman tiimoilta valtuustoseminaariin kahden viikon päästä maanantaina – kunnanhallitus pohtii Megatuuli Oy:n kaavoituspyyntöä toukokuussa

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­to ko­koon­tuu tuu­li­voi­man tii­moil­ta val­tuus­to­se­mi­naa­riin kahden viikon päästä maa­nan­tai­na – kun­nan­hal­li­tus pohtii Me­ga­tuu­li Oy:n kaa­voi­tus­pyyn­töä tou­ko­kuus­sa

13.04.2021 10:17
Tilaajille
Jaakko Louhisalmi: "Lautuanneva ja muut mahdolliset tuulivoimahankkeet pitää ohjata kauas asutuskeskittymistä ja rakentaa niiden edellyttämä infra, vaikka se hankkeen kannattavuutta luonnollisesti hieman heikentää"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jaakko Lou­hi­sal­mi: "Lau­tuan­ne­va ja muut mah­dol­li­set tuu­li­voi­ma­hank­keet pitää ohjata kauas asu­tus­kes­kit­ty­mis­tä ja ra­ken­taa niiden edel­lyt­tä­mä infra, vaikka se hank­keen kan­nat­ta­vuut­ta luon­nol­li­ses­ti hieman hei­ken­tää"

07.04.2021 15:36
Tilaajille
Reilulla ostotarjouksella halutaan herätellä maanomistajia – Markku Nikkanen haluaa keskustella siitä, miten muuten Liminkaan voisi saada tuloja kuin vuokraamalla maata tuulivoimapuistojen käyttöön

Rei­lul­la os­to­tar­jouk­sel­la ha­lu­taan he­rä­tel­lä maan­omis­ta­jia – Markku Nik­ka­nen haluaa kes­kus­tel­la siitä, miten muuten Li­min­kaan voisi saada tuloja kuin vuok­raa­mal­la maata tuu­li­voi­ma­puis­to­jen käyt­töön

29.10.2020 08:31
Tilaajille
Maanomistajat miettivät tuulivoimayhtiön tarjousta – osa pitää hintaa liian alhaisena, osalle korvaus kuulostaa hyvältä: "Voimme tarjota sopimuksessa vaikka 20 000 euroa megawatilta, mutta sitä hanketta ei ikinä toteutettaisi"

Maan­omis­ta­jat miet­ti­vät tuu­li­voi­ma­yh­tiön tar­jous­ta – osa pitää hintaa liian al­hai­se­na, osalle korvaus kuu­los­taa hy­väl­tä: "Voimme tarjota so­pi­muk­ses­sa vaikka 20 000 euroa me­ga­wa­til­ta, mutta sitä han­ket­ta ei ikinä to­teu­tet­tai­si"

13.10.2020 09:30
Tilaajille