Tilaajille
Alueen asukkailta 700  nimen vetoomus Lautuannevan tuulivoimapuistohankkeen kaatamiseksi –valtuusto on koolla seminaarissa käsittelemässä Megatuuli Oy:n kaavoituspyyntöä
Lautuannevan tuulipuistohanke

Alueen asuk­kail­ta 700 nimen ve­too­mus Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­keen kaa­ta­mi­sek­si –val­tuus­to on koolla se­mi­naa­ris­sa kä­sit­te­le­mäs­sä Me­ga­tuu­li Oy:n kaa­voi­tus­pyyn­töä