Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lakeuden katedraali
Panhuilut soivat Lumijoen kirkossa tiistaina – luvassa tuttuja kappaleita raikkailla sovituksilla

Pan­hui­lut soivat Lu­mi­joen kir­kos­sa tiis­tai­na – luvassa tuttuja kap­pa­lei­ta raik­kail­la so­vi­tuk­sil­la

01.04.2023 13:00
Lumijoen kirkon lämpötilan säätely on ensisijaisesti kustannuskysymys – "Sähkönkulutus puolittuu ja säästöt voidaan käyttää muuhun seurakunnan toimintaan"

Lu­mi­joen kirkon läm­pö­ti­lan säätely on en­si­si­jai­ses­ti kus­tan­nus­ky­sy­mys – "Säh­kön­ku­lu­tus puo­lit­tuu ja säästöt voidaan käyttää muuhun seu­ra­kun­nan toi­min­taan"

14.03.2023 18:00
Tilaajille
Lakeuden katedraalissa konsertoidaan lauantaina ukrainalaisten hyväksi – "Yhdessä voimme auttaa kärsiviä lähimmäisiämme"

La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa kon­ser­toi­daan lauan­tai­na uk­rai­na­lais­ten hyväksi – "Yh­des­sä voimme auttaa kär­si­viä lä­him­mäi­siäm­me"

01.04.2022 18:05
"Minä en osaa pienistä asioista murehtia, kun työssä näkee kaikenlaista" – kertoo Lumijoen uusi seurakuntamestari Tapio

"Minä en osaa pie­nis­tä asiois­ta mu­reh­tia, kun työssä näkee kai­ken­lais­ta" – kertoo Lu­mi­joen uusi seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Tapio

13.03.2022 18:00
Tilaajille
"Valtaisa rysähdys havahduttaa lähellä olleet huomioon, että kirkon ovesta vyöryy hiekkaa ja tiiliä kuin putouksesta vettä" – Lakeuden katedraalin rakennustyöt olivat valtava ponnistus ja työmaalla sattui ja tapahtui

"Val­tai­sa ry­säh­dys ha­vah­dut­taa lähellä olleet huo­mioon, että kirkon ovesta vyöryy hiekkaa ja tiiliä kuin pu­touk­ses­ta vettä" – La­keu­den ka­ted­raa­lin ra­ken­nus­työt olivat valtava pon­nis­tus ja työ­maal­la sattui ja ta­pah­tui

07.10.2021 11:00
Tilaajille