Lukijakilpailu: Keksi Ran­ta­la­keu­den ka­rit­sal­le nimi ja voita lah­ja­kort­ti!

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kuvataide
Marjatan työt ovat kuvia oikeista ihmisistä: "Piilin sisarukset koukuttivat minua vuosia" – Katso teoskuvat ja video!

Mar­ja­tan työt ovat kuvia oi­keis­ta ih­mi­sis­tä: "Piilin si­sa­ruk­set kou­kut­ti­vat minua vuosia" – Katso teos­ku­vat ja video!

02.02.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Kempeleläisellä kuvataiteilija Eeli Aallolla on ollut värikäs elämä – "Menestys on ollut sattumaa ja elämä on heitellyt eteeni sopivia tilanteita, joihin olen uskaltanut tarttua"

Katso video: Kem­pe­le­läi­sel­lä ku­va­tai­tei­li­ja Eeli Aal­lol­la on ollut värikäs elämä – "Me­nes­tys on ollut sat­tu­maa ja elämä on hei­tel­lyt eteeni sopivia ti­lan­tei­ta, joihin olen us­kal­ta­nut tart­tua"

27.11.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleläinen Eeli Aalto esittelee tekemäänsä taidetta – pari vuotta sitten hän jätti pensselit kuivumaan, mutta tarinoita riittää

Kem­pe­le­läi­nen Eeli Aalto esit­te­lee te­ke­mään­sä tai­det­ta – pari vuotta sitten hän jätti pens­se­lit kui­vu­maan, mutta ta­ri­noi­ta riittää

25.11.2022 13:41
Tilaajille
Teini-ikäinen teatterifestivaali – Hailuodon Panimolla surmanajoa sekä tykinkuula-ammuntaa, J.L. Suomelan pihalla herätettiin eloon Minna Canth, tutustu tunnelmaan kuvagallerian sekä videon siivittämänä

Tei­ni-ikäi­nen teat­te­ri­fes­ti­vaa­li – Hai­luo­don Pa­ni­mol­la sur­man­ajoa sekä ty­kin­kuu­la-am­mun­taa, J.L. Suo­me­lan pihalla he­rä­tet­tiin eloon Minna Canth, tutustu tun­nel­maan ku­va­gal­le­rian sekä videon sii­vit­tä­mä­nä

23.07.2022 06:00
Tilaajille
Lasitalollinen taidetta esillä Hailuodossa ensi kesänä

La­si­ta­lol­li­nen tai­det­ta esillä Hai­luo­dos­sa ensi kesänä

07.03.2022 09:00
Tilaajille
Hailuotolainen Aino Väänänen on Oulunsalo Soin Vuoden kuvataiteilija 2022 – Oulunsalon kirjastossa elokuussa avautuva Vanishing Point -näyttely kertoo muutoksesta

Hai­luo­to­lai­nen Aino Vää­nä­nen on Ou­lun­sa­lo Soin Vuoden ku­va­tai­tei­li­ja 2022 – Ou­lun­sa­lon kir­jas­tos­sa elo­kuus­sa avau­tu­va Va­nis­hing Point -näyt­te­ly kertoo muu­tok­ses­ta

02.03.2022 10:17
Tilaajille
"Nykypäivän vilholampia pitäisi nostattaa eikä potkia nilkkoihin", sanoo Vilho Lammesta sarjakuvaromaania valmisteleva Tessa Astre

"Ny­ky­päi­vän vil­ho­lam­pia pitäisi nos­tat­taa eikä potkia nilk­koi­hin", sanoo Vilho Lam­mes­ta sar­ja­ku­va­ro­maa­nia val­mis­te­le­va Tessa Astre

30.01.2022 06:01
Tilaajille
Enrico jätti Bilbaon ja siirtyi 3000 kilometriä pohjoisemmaksi rakkauden tähden – Kempeleessä elämä on hyvää, hiljaista ja helppoa

Enrico jätti Bilbaon ja siirtyi 3000 ki­lo­met­riä poh­joi­sem­mak­si rak­kau­den tähden – ­Kem­pe­lees­sä elämä on hyvää, hil­jais­ta ja helppoa

06.11.2021 06:00
Tilaajille
Hanhijoen näyttely avautuu Helsingin Taidehallissa

Han­hi­joen näyt­te­ly avautuu Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa

05.11.2021 20:08
Tilaajille
Lounastunnilla reiveihin Oulunsaloon? – Taidepajalla voi katsella vaikkapa tataarin- ja suomenkielisiin tarustoihin perustuvaa tanssinäytöstä tai osallistua digitansseihin

Lou­nas­tun­nil­la rei­vei­hin Ou­lun­sa­loon? – ­Tai­de­pa­jal­la voi kat­sel­la vaik­ka­pa ta­taa­rin- ja suo­men­kie­li­siin ta­rus­toi­hin pe­rus­tu­vaa tans­si­näy­tös­tä tai osal­lis­tua di­gi­tans­sei­hin

22.10.2021 06:00
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Mikä on Lumijoen Komia-sonnin kohtalo?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Mikä on Lu­mi­joen Ko­mia-son­nin koh­ta­lo?

21.10.2021 14:00
Tilaajille
Opettaja, taiteilija ja intohimoinen kasviharrastaja unelmoi villiintyneestä puutarhasta – Asko halusi avata ensimmäisen yksityisnäyttelynsä nimenomaan Hailuotoon

Opet­ta­ja, tai­tei­li­ja ja in­to­hi­moi­nen kas­vi­har­ras­ta­ja unelmoi vil­liin­ty­nees­tä puu­tar­has­ta – Asko halusi avata en­sim­mäi­sen yk­si­tyis­näyt­te­lyn­sä ni­men­omaan Hai­luo­toon

21.08.2021 17:00
Tilaajille
Katso video: Aukustikin oli tekemässä Lumijoen ensimmäistä muraalia – opettajana toiminut muraalimaalari Timo Tyynismaa toteaa seinämaalausten sopivan myös maaseudulle

Katso video: Au­kus­ti­kin oli te­ke­mäs­sä Lu­mi­joen en­sim­mäis­tä mu­raa­lia – opet­ta­ja­na toi­mi­nut mu­raa­li­maa­la­ri Timo Tyy­nis­maa toteaa sei­nä­maa­laus­ten sopivan myös maa­seu­dul­le

01.06.2021 13:54
Tilaajille
Taidemaalari matkansa alussa – Auvo Virpi haluaa tallentaa maalauksiinsa ohikiitävien hetkien kauneuden

Tai­de­maa­la­ri mat­kan­sa alussa – Auvo Virpi haluaa tal­len­taa maa­lauk­siin­sa ohi­kii­tä­vien hetkien kau­neu­den

31.01.2021 09:01
Tilaajille