Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuntaliitos
Arkistojen aarteita: Lue, mitä vastikään edesmennyt kansanedustaja Erkki Pulliainen sanoi Oulunsalossa vieraillessaan kuntaliitoksista, kuntalaisten tasaveroisista palveluista ja Paras-hankkeesta vuonna 2008

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta: Lue, mitä vast­ikään edes­men­nyt kan­san­edus­ta­ja Erkki Pul­liai­nen sanoi Ou­lun­sa­los­sa vie­rail­les­saan kun­ta­lii­tok­sis­ta, kun­ta­lais­ten ta­sa­ve­roi­sis­ta pal­ve­luis­ta ja Pa­ras-hank­kees­ta vuonna 2008

11.09.2022 18:01
Tilaajille
Temmeksen ja Tyrnävän yhteiselon alkamisesta 20 vuotta – millaiset muistot kuntaliitosvaiheeseen on Temmeksen viimeisellä kunnanjohtajalla Raimo Ojanlatvalla?

Tem­mek­sen ja Tyr­nä­vän yh­teis­elon al­ka­mi­ses­ta 20 vuotta – mil­lai­set muistot kun­ta­lii­tos­vai­hee­seen on Tem­mek­sen vii­mei­sel­lä kun­nan­joh­ta­jal­la Raimo Ojan­lat­val­la?

12.03.2021 09:30
Tilaajille