Kokoukset
Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­set ko­kous­ti­vat Li­min­gan Työ­väen­ta­lol­la

16.11.2021 19:31
Sähköiset kokoukset mahdollisia nyt seurakunnissakin – työjärjestystä, ohje- ja johtosääntöä on muutettava

Säh­köi­set ko­kouk­set mah­dol­li­sia nyt seu­ra­kun­nis­sa­kin – työ­jär­jes­tys­tä, ohje- ja joh­to­sään­töä on muu­tet­ta­va

23.03.2021 12:46