Jouluperinteet
Arkistosta: Luokkalan papeille joulu on iso juttu: "Kotona on aina luettu jouluevankeliumi"

Ar­kis­tos­ta: Luok­ka­lan pa­peil­le joulu on iso juttu: "Kotona on aina luettu jou­lue­van­ke­liu­mi"

25.12.2021 14:00
Tilaajille
Ghanassa perinteiseen kuuluu, että jouluruoaksi tarjottava kanan on oltava itse tapettu – kokeile jollofia ja panettonea Katherynin ja Sandran ohjeilla

Gha­nas­sa pe­rin­tei­seen kuuluu, että jou­lu­ruoak­si tar­jot­ta­va kanan on oltava itse tapettu – ­ko­kei­le jol­lo­fia ja pa­net­to­nea Kat­he­ry­nin ja Sandran oh­jeil­la

22.12.2021 18:00
Tilaajille
Riinaa mietityttää, katoavatko joulukortit: "Lapsuudestani muistan, kuinka ihastelin tuntikausia joulukortteja, joiin joulutoivotukset oli kirjoitettu kauniilla koukeroisella käsialalla ja hilereunaiset kuvat olivat toinen toistaan upeampia
Kolumni

Riinaa mie­ti­tyt­tää, ka­toa­vat­ko jou­lu­kor­tit: "Lap­suu­des­ta­ni muis­tan, kuinka ihas­te­lin tun­ti­kau­sia jou­lu­kort­te­ja, joiin jou­lu­toi­vo­tuk­set oli kir­joi­tet­tu kau­niil­la kou­ke­roi­sel­la kä­si­alal­la ja hi­le­reu­nai­set kuvat olivat toinen tois­taan upeam­pia

22.12.2021 06:00
Tilaajille