Jenni Pitko
Kaivos tuottaa hetken, mutta jää paikalleen lähes ikuisesti, muistuttaa kansanedustaja Jenni Pitko
Kolumni

Kaivos tuottaa hetken, mutta jää pai­kal­leen lähes ikui­ses­ti, muis­tut­taa kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko

16.02.2022 07:52
Mielenterveys keskiöön  – Jenni muistuttaa, että mielikin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

Mie­len­ter­veys kes­kiöön  – ­Jen­ni muis­tut­taa, että mie­li­kin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

01.12.2021 06:00
Eduskunnasta – Jenni Pitkon kolumni: Koronarajoitusten kääntöpuolella lasten ja nuorten kokema kuormitus on jopa kasvanut
Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Jenni Pitkon ko­lum­ni: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten kään­tö­puo­lel­la lasten ja nuorten kokema kuor­mi­tus on jopa kas­va­nut

11.02.2021 12:11
Kansanedustaja Jenni Pitko ottaa kantaa petokeskusteluun ja nostaa esille ahman tilanteen: "Uhanalaisia lajejamme tulisikin ilman muuta suojella eikä metsästää"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko ottaa kantaa pe­to­kes­kus­te­luun ja nostaa esille ahman ti­lan­teen: "U­ha­na­lai­sia la­je­jam­me tu­li­si­kin ilman muuta suo­jel­la eikä met­säs­tää"

08.12.2020 12:04