Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hanna Sarkkinen
Hanna muistuttaa, että hallitus voisi vielä kääntään suuntaa – lapsiperheköyhyys tulee kalliiksi
Kolumni

Hanna muis­tut­taa, että hal­li­tus voisi vielä kään­tään suuntaa – ­lap­si­per­he­köy­hyys tulee kal­liik­si

20.11.2023 19:44
Elämme ajassa, jossa todistamme monia päällekkäisiä globaaleja kriisejä – "On pyrittävä estämään hintojen nousun aiheuttamaa eriarvoisuuden kasvua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämme ajassa, jossa to­dis­tam­me monia pääl­lek­käi­siä glo­baa­le­ja krii­se­jä – "On py­rit­tä­vä es­tä­mään hin­to­jen nousun ai­heut­ta­maa eri­ar­voi­suu­den kasvua"

03.08.2022 07:45
Tilaajille
Monen henkinen jaksaminen saattaa olla koetuksella: kriiseistä selvitään yhdessä, lohduttaa Hanna
Kolumni

Monen hen­ki­nen jak­sa­mi­nen saattaa olla koe­tuk­sel­la: krii­seis­tä sel­vi­tään yh­des­sä, loh­dut­taa Hanna

27.04.2022 06:00
"Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyössä on varmistettava myös se, että sote-järjestöjen avustamisesta otetaan koppi ja yhteistyö pelaa kaikkiin suuntiin"
Kolumni

"Kun­tien ja hy­vin­voin­ti­alueen yh­teis­työs­sä on var­mis­tet­ta­va myös se, että sote-jär­jes­tö­jen avus­ta­mi­ses­ta otetaan koppi ja yh­teis­työ pelaa kaik­kiin suun­tiin"

18.01.2022 21:14
Ylivelkaantuminen on yksi pahimmista kannustinloukuista – ja inhimillinen tragedia, toteaa ministeri Hanna Sarkkinen
Kolumni

Yli­vel­kaan­tu­mi­nen on yksi pa­him­mis­ta kan­nus­tin­lou­kuis­ta – ja in­hi­mil­li­nen tra­ge­dia, toteaa mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen

09.11.2021 16:01
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen kiinnittää huomiota ruokalähettien asemaan: "On todennäköistä, että jos mitään ei tehdä, niin alustatyö ja työsuhteiden työn naamiointi yrittäjyydeksi yleistyy muuallakin työelämässä ja lisää työmarkkinoiden epävarmuutta"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen kiin­nit­tää huo­mio­ta ruo­ka­lä­het­tien ase­maan: "On to­den­nä­köis­tä, että jos mitään ei tehdä, niin alus­ta­työ ja työ­suh­tei­den työn naa­mioin­ti yrit­tä­jyy­dek­si yleis­tyy muual­la­kin työ­elä­mäs­sä ja lisää työ­mark­ki­noi­den epä­var­muut­ta"

12.01.2021 12:48