Kolumni

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki nostaa esille kolme hyvää asiaa ko­ti­saa­rel­taan – yksi on tik­ku­röi­jy­pii­ri, joka on vienyt ky­lä­pääl­li­kön men­nes­sään

-
Kuva: Heli Rintala

Ratkaisukeskeisen ajattelun mukaan huomion kiinnittäminen hyviin ja tavoiteltaviin asioihin, parantaa niiden toteutumista. Jostakin syystä ihmismieli mielellään löytää virheet ja onnistumiset ohitetaan. Mitä tapahtuu, jos keskitymme siihen, mitä kohti haluamme mennä ja kiinnitämme huomion onnistumisiin niissä? Haluan tällä kirjoituksellani tuoda esiin kolme hyvää asiaa ja ilmiötä.

Ensimmäisenä haluan tuoda esiin ”hyvät ihmiset”. He ovat ihmisiä, jotka rakentavat omalla toiminnallaan hyvää ympärilleen. ”Hyvät ihmiset” hyväksyvät erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä. He voivat keskustella näistä asioista ja ajattelevat, että minulla on tuosta opittavaa. Nämä ihmiset ajattelevat, että maailmasta ei ole vain yhdenlaista totuutta, on vain monia erilaisia käsityksiä samoista asioista.

Hyvät ihmiset kohtelevat itseään ja toisia ihmisiä hyvin. He eivät usein tuo itseään esille, eivät ole äänekkäimpiä. He miettivät ja ihmettelevät maailman menoa itsekseen ja vakuuttuvat entisestään, että he voivat hyvin, kun pitävät omalla toiminnallaan huolta ympärillään olevien hyvinvoinnista.

Täydellisiä hekään eivät ole. Heillä on kuitenkin kykyä arvioida omaa toimintaansa, taitoa huomata milloin ei mennyt hyvin ja nöyryyttä pyytää anteeksi. Hailuodossa on paljon hyviä ihmisiä, jotka luovat omalla toiminnallaan paljon hyvää. Kiitos teille hyvyydestänne!

Toisena asiana nostan esiin Hailuodon elinkeinotoimijat. Kun Elinkeinotoimijat ry aloitti toimintansa reilu kolme vuotta sitten, paikalla oli muutamia innokkaita yrittäjiä ja ajatus suunnasta, mihin edetään. Toiminta ja yhteistyö on lisääntynyt kuukausi kuukaudelta.

"Itselleni tikkuröijypiiristä on tullut erittäin merkittävä kuukausittainen kokoontuminen."
Aki Heiskanen

Tekeminen on edennyt puutteiden esille tuonnista ja ideoinnista konkreettiseksi asioiden toteuttamiseksi. Hyvä esimerkki tästä on haettu ja saatu hankerahoitus matkailupalveluiden kehittämiseen. Toinen erinomainen esimerkki, kun jäätien avautumisen jälkeisenä viikonloppuna saareen tuli suuri määrä matkailijoita. Yhteistyössä ja nopealla aikataululla kuntoon laitettiin palvelutarjonta, parkkipaikkajärjestelyt, niistä viestiminen sekä koronarajoitusten huomiointi ja materiaalit siihen.

Elinkeinotoimijoiden toiminta on hieno ilmentymä yhteistyön edistämisestä ja sen mahdista silloin, kun ihmiset saadaan innostettua mukaan ja tekemisellä on yhteinen päämäärä.

Kolmantena yhteisöllisenä ilmiönä haluan tuoda esiin tikkuröijypiirin. Muutamia ihmisiä huolestutti, että perinteinen taito on katoamassa. Lisäksi oli henkilöitä, jotka halusivat neuvoja taidon oppimiseen. Ratkaisuna pulmiin syntyi tikkuröijypiiri, joka aloitti säännölliset kokoontumiset. Osallistujajoukko kasvoi ja tikkuröijyjä valmistui.

Koronaepidemian myötä alkoivat piirin etäkokoontumiset, jossa läsnä on ollut neulojia ympäri maata ja ulkomaita myöten. Kokoontumisessa on hieno tunnelma, jossa jaetaan ajatuksia neulomisesta, sen haasteita, ratkaisuista ja välineistä.

Ehkäpä hienointa ovat tarinat, joita osallistujat kertovat. Tikkuröijyn avulla luodaan merkittäviä kokemuksia ihmisille, sekä neulojille, että tikkuröijyn saajille. Itselleni tikkuröijypiiristä on tullut erittäin merkittävä kuukausittainen kokoontuminen.

Yhdessä vastuullisesti.