Esiopetus
Lukemiskulttuuria vahvistetaan Tyrnävällä – hankkeen tavoitteena on tukea varhaiskasvatus- sekä esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukemisen kulttuurin kehittymistä

Lu­ke­mis­kult­tuu­ria vah­vis­te­taan Tyr­nä­väl­lä – hank­keen ta­voit­tee­na on tukea var­hais­kas­va­tus- sekä esi- ja al­ku­ope­tus­ikäis­ten lasten lu­ke­mi­sen kult­tuu­rin ke­hit­ty­mis­tä

28.03.2021 09:00
Tilaajille
Kempele  kaksivuotisen esiopetuskokeilun pilottikuntien joukossa – kokeilu käynnistyy tämän vuoden elokuussa

Kempele kak­si­vuo­ti­sen esi­ope­tus­ko­kei­lun pi­lot­ti­kun­tien jou­kos­sa – kokeilu käyn­nis­tyy tämän vuoden elo­kuus­sa

21.01.2021 13:33