Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tilaajille

Lu­ke­mis­kult­tuu­ria vah­vis­te­taan Tyr­nä­väl­lä – hank­keen ta­voit­tee­na on tukea var­hais­kas­va­tus- sekä esi- ja al­ku­ope­tus­ikäis­ten lasten lu­ke­mi­sen kult­tuu­rin ke­hit­ty­mis­tä

Helmikuussa alkoi Tyrnävän kunnassa hanke, jolla vahvistetaan lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa. Hankkeen tavoitteena on tukea varhaiskasvatus- sekä esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukemisen kulttuurin kehittymistä. Hankkeen aikana kehitettävillä toimintamalleilla kielen kehitystä ja varhaista lukuharrastusta tuetaan monipuolisesti sekä varhaiskasvatuksessa, kouluissa että kodeissa.

Lukuvalmiudet ja asenne kirjallisuutta kohtaan syntyvät varhaislapsuudessa. Lukemisen malleja ja kirjallisia virikkeitä jo varhain saaneet lapset kiinnostuvat kirjoista ja saavuttavat lukutaidon usein nopeammin kuin muut. Varhaislapsuudessa herännyt kiinnostus lukemista ja kirjoja kohtaan vahvistaa lukijaksi kasvamista. Luetun ymmärtäminen on helpompaa lapselle, jolle on luettu paljon, jolloin myös lukuinto syttyy ja säilyy helpommin.

Lue tämä ja muut Tyrnävän uutiset

Digi 1 kk _vain 1 €_