Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Energiakriisi
Linnanmaan ja Oulunsalon jäähallit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuukauden ajan energian säästämiseksi – hallien kulut olleet talvella kymmeniä tuhansia euroja

Lin­nan­maan ja Ou­lun­sa­lon jää­hal­lit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuu­kau­den ajan ener­gian sääs­tä­mi­sek­si – hallien kulut olleet tal­vel­la kym­me­niä tu­han­sia euroja

26.01.2023 18:00
Tilaajille
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

22.01.2023 18:01
Tilaajille
Kempeleläisen moottoripyöräkerhon sähkölaskusta tuli liian iso: toimitalon kustannuksista vastaa nyt kunta, mutta mikä on rakennuksen kohtalo?

Kem­pe­le­läi­sen moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon säh­kö­las­kus­ta tuli liian iso: toi­mi­ta­lon kus­tan­nuk­sis­ta vastaa nyt kunta, mutta mikä on ra­ken­nuk­sen koh­ta­lo?

02.01.2023 06:12
Tilaajille
Kansalaisten avuksi on tultava, toteaa eurooppa- ja ohjausministeri Tytti Tuppurainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten avuksi on tul­ta­va, toteaa eu­roop­pa- ja oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen

21.12.2022 06:34
Tilaajille
Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – tukea voi hakea marraskuun loppuun saakka

Säästöä maa­seu­dun yri­tys­ten säh­kö­las­kuun – tukea voi hakea mar­ras­kuun loppuun saakka

24.10.2022 18:00
"Sähköjärjestelmän tulee toimia ihmistä varten, ei toisinpäin" – Mari-Leena Talvitie haluaa selvittää sähkön markkinamallin muutostarpeet
Kolumni

"Säh­kö­jär­jes­tel­män tulee toimia ihmistä varten, ei toi­sin­päin" – Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie haluaa sel­vit­tää sähkön mark­ki­na­mal­lin muu­tos­tar­peet

12.10.2022 06:57
Juha Sipilä näkee jotain positiivistakin haastavassa maailmantilanteessa: "En ole koskaan nähnyt tällaista vilskettä energia-alalla"
Kolumni

Juha Sipilä näkee jotain po­si­tii­vis­ta­kin haas­ta­vas­sa maail­man­ti­lan­tees­sa: "En ole koskaan nähnyt täl­lais­ta vils­ket­tä ener­gia-alal­la"

04.10.2022 16:12
Limingan jäähallin sähkölasku on korkea, eikä uusia säästökohteita juurikaan löydy – mikäli energian hinta pysyy samana koko vuoden, niin lisälaskua tulee 54 000 euroa

Li­min­gan jää­hal­lin säh­kö­las­ku on korkea, eikä uusia sääs­tö­koh­tei­ta juu­ri­kaan löydy – mikäli ener­gian hinta pysyy samana koko vuoden, niin li­sä­las­kua tulee 54 000 euroa

20.09.2022 15:00 1
Tilaajille
Tyrnävä ei ole täysin tyytyväinen kaavaluonnokseen – potentiaaliset tuulivoima-alueet puuttuvat

Tyrnävä ei ole täysin tyy­ty­väi­nen kaa­va­luon­nok­seen – po­ten­tiaa­li­set tuu­li­voi­ma-alueet puut­tu­vat

13.09.2022 12:00
Tilaajille
Kempeleen kunta joutuu kilpailuttamaan sähkösopimuksen vaikeassa tilanteessa, Liminka nauttii nykyistä sopimusta vielä kaksi vuotta – Kunnissa mietitään miten energialaskua saataisiin pienemmäksi

Kem­pe­leen kunta joutuu kil­pai­lut­ta­maan säh­kö­so­pi­muk­sen vai­keas­sa ti­lan­tees­sa, Liminka nauttii ny­kyis­tä so­pi­mus­ta vielä kaksi vuotta – Kun­nis­sa mie­ti­tään miten ener­gia­las­kua saa­tai­siin pie­nem­mäk­si

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vaikuttaa energialaskumme loppusummaan
Pääkirjoitus

Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vai­kut­taa ener­gia­las­kum­me lop­pu­sum­maan

27.07.2022 06:00
Tilaajille