Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Eläimet
Kuukausi
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Avin määräysten toteuttaminen teki Escurialin kesästä työntäyteisen – yleisön vastaanotto yllätti: "Kaikki ovat myötäeläneet ja kannustaneet"

Avin mää­räys­ten to­teut­ta­mi­nen teki Es­cu­ria­lin kesästä työn­täy­tei­sen – yleisön vas­taan­ot­to yl­lät­ti: "Kaikki ovat myö­tä­elä­neet ja kan­nus­ta­neet"

04.09.2023 15:00
Tilaajille
Kyyn poikaset kuoriuituvat elokuussa, joten metsässä kannattaa katsella jalkoihinsa – Syksyllä kyy voi olla pihalla vain läpikulkumatkalla

Kyyn poi­ka­set kuo­riui­tu­vat elo­kuus­sa, joten met­säs­sä kan­nat­taa kat­sel­la jal­koi­hin­sa – Syk­syl­lä kyy voi olla pihalla vain lä­pi­kul­ku­mat­kal­la

03.09.2023 13:00
Perhoskesä on ollut erinomainen, ja runsaat sateet lupailevat suotuisaa loppukesää kimalaisille

Per­hos­ke­sä on ollut eri­no­mai­nen, ja runsaat sateet lu­pai­le­vat suo­tui­saa lop­pu­ke­sää ki­ma­lai­sil­le

27.08.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pitäisikö pitkien valojen väläytys hirvien tai porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys hirvien tai porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan iki­ai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 15:00
Tilaajille
Vihiluodon lampaat pääsivät kesäpesulle – mysteerinen ripuli aiheuttaa lammasosuuskunnalle lisätyötä

Vi­hi­luo­don lampaat pää­si­vät ke­sä­pe­sul­le – mys­tee­ri­nen ripuli ai­heut­taa lam­mas­osuus­kun­nal­le li­sä­työ­tä

22.07.2023 09:00
Tilaajille
Tiedätkö sinä, mitä ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi eläinten hyvinvointilaki tarkoittaa? – Muutoksia niin tuotanto- kuin seuraeläinten elinoloihin

Tie­dät­kö sinä, mitä ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­ki tar­koit­taa? – Muu­tok­sia niin tuo­tan­to- kuin seu­ra­eläin­ten elin­oloi­hin

21.07.2023 13:00
Tilaajille
Varsinkin Pohjois-Suomesta kaivataan havaintoja pesivistä linnuista ja poikasista

Var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja pe­si­vis­tä lin­nuis­ta ja poi­ka­sis­ta

21.07.2023 09:01
Oulun seudun löytöeläimiä vastaanottavalle Vierashuoneelle tuotavien eläinten määrä tipahti – "Radikaali muutos"

Oulun seudun löy­tö­eläi­miä vas­taan­ot­ta­val­le Vie­ras­huo­neel­le tuo­ta­vien eläin­ten määrä tipahti – "Ra­di­kaa­li muutos"

14.07.2023 16:00
Tilaajille
Kuuma ja kuiva kesä on riehaannuttanut tuhohyönteiset – Ruskomäntypistiäinen aiheuttanut jo laajoja metsätuhoja

Kuuma ja kuiva kesä on rie­haan­nut­ta­nut tu­ho­hyön­tei­set – Rus­ko­män­ty­pis­tiäi­nen ai­heut­ta­nut jo laajoja met­sä­tu­ho­ja

12.07.2023 18:00
Tilaajille
Suuremmatkin ruhot haudataan omakustanteisesti – läänineläinlääkäri Heli Koskela neuvoo miten toimia, jos törmäät ulkona eläimen raatoon

Suu­rem­mat­kin ruhot hau­da­taan oma­kus­tan­tei­ses­ti – lää­nin­eläin­lää­kä­ri Heli Koskela neuvoo miten toimia, jos törmäät ulkona eläimen raatoon

15.06.2023 09:00
Tilaajille
Lumijoella on kylätie, jossa voi nähdä emännän ulkoiluttamassa lemmikkihiehojaan – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joel­la on ky­lä­tie, jossa voi nähdä emännän ul­koi­lut­ta­mas­sa lem­mik­ki­hie­ho­jaan – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

22.05.2023 11:00
Tilaajille
Liminkalainen Mika Honkalinna pyydystää pihaltaan kyykäärmeitä joka kevät – Nyt hän kertoo omat vinkkinsä kyynpoistoon

Li­min­ka­lai­nen Mika Hon­ka­lin­na pyy­dys­tää pi­hal­taan kyy­käär­mei­tä joka kevät – Nyt hän kertoo omat vink­kin­sä kyyn­pois­toon

20.05.2023 15:00
Tilaajille
Mikä nimeksi Rantalakeuden lampaalle? Kaikkien nimeä ehdottaneiden kesken arvotaan 50 euron lahjakortti

Mikä nimeksi Ran­ta­la­keu­den lam­paal­le? Kaik­kien nimeä eh­dot­ta­nei­den kesken ar­vo­taan 50 euron lah­ja­kort­ti

19.05.2023 08:21 1
Oravavauva Sisu on saanut voimistua hyvässä hoidossa

Ora­va­vau­va Sisu on saanut voi­mis­tua hyvässä hoi­dos­sa

11.05.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Oravavauva Sisu pulskistuu vauhdilla, ja kohta se aloittaa tutkimusretket – Muista, etteivät kaikki maasta löydetyt oravanpoikaset ole orpoja!

Katso video: Ora­va­vau­va Sisu puls­kis­tuu vauh­dil­la, ja kohta se aloit­taa tut­ki­mus­ret­ket – Muista, ett­ei­vät kaikki maasta löy­de­tyt ora­van­poi­ka­set ole orpoja!

11.05.2023 18:00
Tilaajille
Punkit heräilevät talvihorroksestaan, mutta lumen läpi ne eivät kaivaudu

Punkit he­räi­le­vät tal­vi­hor­rok­ses­taan, mutta lumen läpi ne eivät kai­vau­du

15.04.2023 11:00
Tilaajille
Käpysadon ehtyminen romahdutti oravakannan – Laskennoissa kärpän ja lumikon lumijäljissä roimaa kasvua Oulun seudulla ja Kainuussa

Kä­py­sa­don eh­ty­mi­nen ro­mah­dut­ti ora­va­kan­nan – Las­ken­nois­sa kärpän ja lumikon lu­mi­jäl­jis­sä roimaa kasvua Oulun seu­dul­la ja Kai­nuus­sa

29.03.2023 15:00
Tilaajille
Lähde pöllöjen pariin Tyrnävälle! Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle –  Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Lähde pöl­lö­jen pariin Tyr­nä­väl­le! Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Näkökulma: Mikä olisi oikea hintalappu elämälle? Kysyin asiantuntijoilta, miksi yksittäisen lajin selviytymisellä on väliä

Nä­kö­kul­ma: Mikä olisi oikea hin­ta­lap­pu elä­mäl­le? Kysyin asian­tun­ti­joil­ta, miksi yk­sit­täi­sen lajin sel­viy­ty­mi­sel­lä on väliä

27.01.2023 18:00
Tilaajille