Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kukka- ja eläinpuisto Escurial
Eläinrakkaus auttaa jaksamaan, kun ikääntyvät omistajat jatkavat 30-vuotiasta elämäntyötään – kävimme katsomassa, mitä avin tarkkailussa olevalle Escurialille kuuluu

Eläin­rak­kaus auttaa jak­sa­maan, kun ikään­ty­vät omis­ta­jat jat­ka­vat 30-vuo­tias­ta elä­män­työ­tään – kävimme kat­so­mas­sa, mitä avin tark­kai­lus­sa ole­val­le Es­cu­ria­lil­le kuuluu

19.07.2023 18:00
Tilaajille
Osa liminkalaisen Escurialin eläintenpitopaikoista oli liian pieniä ja joiltakin linnuilta puuttuivat ulkotarhat – Avi antoi määräyksen korjata puutteet

Osa li­min­ka­lai­sen Es­cu­ria­lin eläin­ten­pi­to­pai­kois­ta oli liian pieniä ja joil­ta­kin lin­nuil­ta puut­tui­vat ul­ko­tar­hat – Avi antoi mää­räyk­sen korjata puut­teet

01.06.2023 15:00
Lopettamispäätöksestä kertonut Kukka- ja eläinpuisto Escurial avataan sittenkin kesäkuussa – "Hirveästi tehdään hommia"

Lo­pet­ta­mis­pää­tök­ses­tä ker­to­nut Kukka- ja eläin­puis­to Es­cu­rial avataan sit­ten­kin ke­sä­kuus­sa – "­Hir­veäs­ti tehdään hommia"

16.05.2023 13:00 1
Tilaajille
Mitä tapahtuu eläimille, kun eläintarha peruuttaa lupansa? – Viranomainen ei ole velvollinen auttamaan uudelleensijoituksessa

Mitä ta­pah­tuu eläi­mil­le, kun eläin­tar­ha pe­ruut­taa lu­pan­sa? – Vi­ran­omai­nen ei ole vel­vol­li­nen aut­ta­maan uu­del­leen­si­joi­tuk­ses­sa

14.04.2023 11:00
Tilaajille
Kukka- ja eläinpuisto Escurial aluehallintoviraston syynissä, yrittäjäkaksikolla näkemyseroja lopettamisesta: "Emme ole hirveän yksimielisiä"

Kukka- ja eläin­puis­to Es­cu­rial alue­hal­lin­to­vi­ras­ton syy­nis­sä, yrit­tä­jä­kak­si­kol­la nä­ke­mys­ero­ja lo­pet­ta­mi­ses­ta: "Emme ole hirveän yk­si­mie­li­siä"

11.04.2023 11:40
Tilaajille
Kukka- ja Eläinpuisto Escurial lopettaa toimintansa – "En jaksa kommentoida asiaa enempää"

Kukka- ja Eläin­puis­to Es­cu­rial lo­pet­taa toi­min­tan­sa – "En jaksa kom­men­toi­da asiaa enem­pää"

06.04.2023 15:50
Tilaajille
Rantalakeudessa julkaistu juttu Escurialin Väinöstä ja Veijosta sijoittui toiseksi Vuoden paikallislehtijuttu -kilpailussa Joensuussa - Katso video palkintogaalasta!

Ran­ta­la­keu­des­sa jul­kais­tu juttu Es­cu­ria­lin Väi­nös­tä ja Vei­jos­ta si­joit­tui toi­sek­si Vuoden pai­kal­lis­leh­ti­jut­tu -kil­pai­lus­sa Joen­suus­sa - Katso video pal­kin­to­gaa­las­ta!

15.11.2022 13:17
Tilaajille
Liminkalaiset Väinö ja Veijo ovat pitäneet yhtä jo 40 vuotta – pariskunnan puheenparresta huokuu lämpö ja hurtti huumori

Li­min­ka­lai­set Väinö ja Veijo ovat pi­tä­neet yhtä jo 40 vuotta – pa­ris­kun­nan pu­heen­par­res­ta huokuu lämpö ja hurtti huumori

10.05.2022 18:00 1
Tilaajille