Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Asuminen
"Tiet olivat huonoja ja kaikki kaukana – olimme silti onnellisia", sanoo Ketolanperällä 60 vuotta asunut Leila Heikkinen

"Tiet olivat huonoja ja kaikki kaukana – o­lim­me silti on­nel­li­sia", sanoo Ke­to­lan­pe­räl­lä 60 vuotta asunut Leila Heik­ki­nen

11.07.2023 13:00
Tilaajille
Mitä tapahtuu, jos vuokranmaksu viivästyy? Lakeuden nuorille maksutonta asumisneuvontaa tarjoaa tiistaista lähtien Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys

Mitä ta­pah­tuu, jos vuok­ran­mak­su vii­väs­tyy? La­keu­den nuo­ril­le mak­su­ton­ta asu­mis­neu­von­taa tarjoaa tiis­tais­ta lähtien Ou­lun­seu­dun Nuo­ri­so­asun­to­yh­dis­tys

01.05.2023 06:00
Tilaajille
Yli 50 vuotta kestäneen parisuhteen salaisuus on molemminpuolinen jatina, naurahtavat lumijokiset Aino ja Seppo Lainekallio

Yli 50 vuotta kes­tä­neen pa­ri­suh­teen sa­lai­suus on mo­lem­min­puo­li­nen jatina, nau­rah­ta­vat lu­mi­jo­ki­set Aino ja Seppo Lai­ne­kal­lio

26.02.2023 18:00
Tilaajille
Kempele jatkaa parhaassa A-ryhmässä – asuntoluottoluokituksessa yltää samaan vain 21 muuta kuntaa

Kempele jatkaa par­haas­sa A-ryh­mäs­sä – asun­to­luot­to­luo­ki­tuk­ses­sa yltää samaan vain 21 muuta kuntaa

21.10.2022 13:11
Tilaajille
Poutalasta suunnitellaan vapaamman rakentamisen aluetta, jonka tienimistössä vilisisivät Vilho Lammen tutut maalaukset

Pou­ta­las­ta suun­ni­tel­laan va­paam­man ra­ken­ta­mi­sen aluet­ta, jonka tie­ni­mis­tös­sä vi­li­si­si­vät Vilho Lammen tutut maa­lauk­set

25.08.2022 18:00
Tilaajille
Onnea! Omakotiliitto palkitsi Kempeleen Suomen pientalomyönteisimpänä kuntana – Kävimme kysymässä Helkalta ja Mikolta, miksi paikkakunnalla on hyvä asua

Onnea! Oma­ko­ti­liit­to pal­kit­si Kem­pe­leen Suomen pien­ta­lo­myön­tei­sim­pä­nä kuntana – Kävimme ky­sy­mäs­sä Hel­kal­ta ja Mi­kol­ta, miksi paik­ka­kun­nal­la on hyvä asua

17.05.2022 12:00 1
Tilaajille
Veera ja Sakari ostivat vanhan hirsitalon Hailuodosta ja saivat sen mukana palan historiaa – he jättävät taloon myös oman puumerkkinsä seuraavan remontoijan löydettäväksi

Veera ja Sakari ostivat vanhan hir­si­ta­lon Hai­luo­dos­ta ja saivat sen mukana palan his­to­riaa – he jät­tä­vät taloon myös oman puu­merk­kin­sä seu­raa­van re­mon­toi­jan löy­det­tä­väk­si

27.12.2021 21:19
Tilaajille
Katso video: Kun Lappalaiset 46 vuotta sitten alkoivat rakentamaan Liminkaan, oli tontin ympärillä pelkkää peltoa – nyt Vågentiellä on monien yksityiskohtien paratiisi

Katso video: Kun Lap­pa­lai­set 46 vuotta sitten al­koi­vat ra­ken­ta­maan Li­min­kaan, oli tontin ym­pä­ril­lä pelkkää peltoa – nyt Vå­gen­tiel­lä on monien yk­si­tyis­koh­tien pa­ra­tii­si

15.06.2021 17:00
Tilaajille
Liminkalaisten Pirjo ja Osmo Lappalaisen pihapiiri on kaunis – yksityiskohdat täydentävät toisiaan yli 40 vuoden aikana syntyneessä puutarhassa

Li­min­ka­lais­ten Pirjo ja Osmo Lap­pa­lai­sen pi­ha­pii­ri on kaunis – yk­si­tyis­koh­dat täy­den­tä­vät toi­siaan yli 40 vuoden aikana syn­ty­nees­sä puu­tar­has­sa

15.06.2021 15:00
Tilaajille
Moni huonekasvi on vaaraksi lemmikille –  Liljan kaikki osat, myös siitepöly, aiheuttavat kissalle hengenvaaran

Moni huo­ne­kas­vi on vaa­rak­si lem­mi­kil­le –  Liljan kaikki osat, myös sii­te­pö­ly, ai­heut­ta­vat kis­sal­le hen­gen­vaa­ran

28.05.2021 20:05
Tilaajille
Kyläkaavoilla lisää rakennuspaikkoja - Hailuoto hyödyntää arkkitehtiopiskelijoiden visioita kunnan tulevaisuudesta vuonna 2040

Ky­lä­kaa­voil­la lisää ra­ken­nus­paik­ko­ja - Hai­luo­to hyö­dyn­tää ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­joi­den vi­sioi­ta kunnan tu­le­vai­suu­des­ta vuonna 2040

14.04.2021 19:00
Tilaajille
Hailuodossa voi kohta asua pienesti – Sintantielle rakennettava pienin erilliskoti on yksikön kokoinen

Hai­luo­dos­sa voi kohta asua pie­nes­ti – Sin­tan­tiel­le ra­ken­net­ta­va pienin eril­lis­ko­ti on yksikön ko­koi­nen

08.04.2021 09:00
Tilaajille
"Liminka on aina menestyneiden kuntien joukossa" – Hypo-asuntoluottoluokituksessa myös Kempele pärjäsi kohtuullisesti, mutta lakeuden vanha emäpitäjä sijoittui parhaaseen A-ryhmään

"Li­min­ka on aina me­nes­ty­nei­den kuntien jou­kos­sa" – Hy­po-asun­to­luot­to­luo­ki­tuk­ses­sa myös Kempele pärjäsi koh­tuul­li­ses­ti, mutta la­keu­den vanha emä­pi­tä­jä si­joit­tui par­haa­seen A-ryh­mään

03.03.2021 10:00
Tilaajille