Ankkurilahti
Ankkurilahden valitukset pääosin nurin hallinto-oikeudessa: "Yksittäisellä maanomistajalla ei ole oikeutta saada aluettaan kaavoitukseksi, vaan kaavan laatimisen tarpeellisuus kuuluu kunnan ratkaistavaksi"

Ank­ku­ri­lah­den va­li­tuk­set pääosin nurin hal­lin­to-oi­keu­des­sa: "Yk­sit­täi­sel­lä maan­omis­ta­jal­la ei ole oi­keut­ta saada aluet­taan kaa­voi­tuk­sek­si, vaan kaavan laa­ti­mi­sen tar­peel­li­suus kuuluu kunnan rat­kais­ta­vak­si"

06.04.2022 15:00
Tilaajille
Maatalouskauppa Lantmännen Agro siirtyy Oulusta Liminkaan – V-P Tolonen Oy:lle Ankkurilahden piikkipaikalle liki 4 000 neliön myymälä-, korjaamo- ja varastotilat

Maa­ta­lous­kaup­pa Lant­män­nen Agro siirtyy Oulusta Li­min­kaan – V-P Tolonen Oy:lle Ank­ku­ri­lah­den piik­ki­pai­kal­le liki 4 000 neliön myy­mä­lä-, kor­jaa­mo- ja va­ras­to­ti­lat

08.12.2020 10:57
Tilaajille