Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ampumaurheilu
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus valmistautuu ensimmäisiin isoihin kisoihinsa – Kansainväliset kilpailut vaativat vähintään 400-paikkaista ravintolaa, parkkipaikkoja tulossa 2 000

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus val­mis­tau­tuu en­sim­mäi­siin isoihin ki­soi­hin­sa – Kan­sain­vä­li­set kil­pai­lut vaa­ti­vat vä­hin­tään 400-paik­kais­ta ra­vin­to­laa, park­ki­paik­ko­ja tulossa 2 000

23.07.2023 13:00
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus on vielä kesken, mutta kilpailukausi on jo käynnistynyt kiihkeänä – jopa yksipäiväisten sporting-kisojen ilmoittautuminen piti sulkea ennenaikaisesti

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus on vielä kesken, mutta kil­pai­lu­kau­si on jo käyn­nis­ty­nyt kiih­keä­nä – jopa yk­si­päi­väis­ten spor­ting-ki­so­jen il­moit­tau­tu­mi­nen piti sulkea en­nen­ai­kai­ses­ti

17.05.2023 17:00
Tilaajille
Laajeneeko Ruutikunnat Oy:n omistuspohja? – Raahe harkitsee, sijoittaako se yhtiöön 150 000 euroa

Laa­je­nee­ko Ruu­ti­kun­nat Oy:n omis­tus­poh­ja? – Raahe har­kit­see, si­joit­taa­ko se yhtiöön 150 000 euroa

23.03.2023 15:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus valmisteli Ruutikunnat hakemaan ministeriön rahoitusta – Rahoitussuunnitelmaan saajaksi on merkitty Ruutikangas Oy, mutta sitä voi hakea alueen omistaja, sanoo kunnanjohtaja

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus val­mis­te­li Ruu­ti­kun­nat ha­ke­maan mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­ta – Ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan saa­jak­si on mer­kit­ty Ruu­ti­kan­gas Oy, mutta sitä voi hakea alueen omis­ta­ja, sanoo kun­nan­joh­ta­ja

21.12.2022 18:18
Tilaajille
Kunnanhallitukselle esitetään: Ruutikunnat Oy:n perustetaan ripeästi, jotta yhtiö ehtii hakea Ruutikankaalle myönnettyä  liikuntapaikka-avustusta vuoden loppuun mennessä

Kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään: Ruu­ti­kun­nat Oy:n pe­rus­te­taan ri­peäs­ti, jotta yhtiö ehtii hakea Ruu­ti­kan­kaal­le myön­net­tyä  lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus­ta vuoden loppuun men­nes­sä

16.12.2022 12:09
Ruutikangas pääsi takaisin liikuntarakentamisen kärkihankkeeksi – Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa on ensi vuodelle merkitty 750 000 euroa

Ruu­ti­kan­gas pääsi ta­kai­sin lii­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen kär­ki­hank­keek­si – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa on ensi vuo­del­le mer­kit­ty 750 000 euroa

15.12.2022 12:43
Limingan kunnanhallitus äänesti Ruutikangas-lausunnosta: "On vaikea laittaa nimeä alle lausuntoon, jonka sisällöstä en kaikkea tiedä"

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus äänesti Ruu­ti­kan­gas-lau­sun­nos­ta: "On vaikea laittaa nimeä alle lau­sun­toon, jonka si­säl­lös­tä en kaikkea tiedä"

05.10.2022 08:12
Tilaajille
80-vuotias Veikko Uusitalo ampui ikäluokkansa RC skeetin huipputuloksen Oulunsalossa

80-vuo­tias Veikko Uu­si­ta­lo ampui ikä­luok­kan­sa RC skeetin huip­pu­tu­lok­sen Ou­lun­sa­los­sa

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Yleisövuorolla Pirilässä ampumaurheilua voivat käydä kokeilemassa kaikki halukkaat – talvikaudella vuoro järjestetään kolmesti viikossa

Katso video: Ylei­sö­vuo­rol­la Pi­ri­läs­sä am­pu­ma­ur­hei­lua voivat käydä ko­kei­le­mas­sa kaikki ha­luk­kaat – tal­vi­kau­del­la vuoro jär­jes­te­tään kol­mes­ti vii­kos­sa

24.03.2022 06:00
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus tippui ministeriön rahoitussuunnitelmasta ja 900 000 jäi ensi vuonna saamatta

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus tippui mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­ta ja 900 000 jäi ensi vuonna saa­mat­ta

22.12.2021 13:52
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle isot MM-kisat vuonna 2024 – paikalle odotetaan jopa 600 kisaajaa

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le isot MM-ki­sat vuonna 2024 – pai­kal­le odo­te­taan jopa 600 ki­saa­jaa

07.12.2021 14:56
Ruutikankaalle etsitään ideoita ja toimijoita - 30 hehtaaria tapahtumatilaa odottaa äksöniä

Ruu­ti­kan­kaal­le et­si­tään ideoita ja toi­mi­joi­ta - 30 heh­taa­ria ta­pah­tu­ma­ti­laa odottaa äksöniä

22.03.2021 17:00
Tilaajille
Oulunsalon haulikkoradalle haetaan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa – "Täällä on kasvanut ja harjoitellut kolme olympiakävijää, joista yksi on hopeamitalisti", kertoo Oulun seudun haulikkoampujien puheenjohtaja Markus Remes

Ou­lun­sa­lon hau­lik­ko­ra­dal­le haetaan tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaa ym­pä­ris­tö­lu­paa – "Täällä on kas­va­nut ja har­joi­tel­lut kolme olym­pia­kä­vi­jää, joista yksi on ho­pea­mi­ta­lis­ti", kertoo Oulun seudun hau­lik­ko­am­pu­jien pu­heen­joh­ta­ja Markus Remes

19.11.2020 09:00
Tilaajille