Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ala-Temmes
Alatemmesläiset keräävät taas voimiaan – Ideointi-illassa kyläläisiä haastetaan miettimään uusia avauksia

Ala­tem­mes­läi­set ke­rää­vät taas voi­miaan – Ideoin­ti-il­las­sa ky­lä­läi­siä haas­te­taan miet­ti­mään uusia avauk­sia

15.01.2023 06:00
Tilaajille
Elonkorjuumarkkinoita vietettiin kolmatta kertaa Ala-Temmeksellä Helmen Pirtin pihapiirissä

Elon­kor­juu­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin kol­mat­ta kertaa Ala-Tem­mek­sel­lä Helmen Pirtin pi­ha­pii­ris­sä

05.09.2022 18:19 1
Tilaajille
Katso video: Ala-Temmeksellä kolmatta kertaa järjestetyt elonkorjuumarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa – Pienyrittäjien tuotteet ja palvelut houkuttelivat kävijöitä

Katso video: Ala-Tem­mek­sel­lä kol­mat­ta kertaa jär­jes­te­tyt elon­kor­juu­mark­ki­nat ovat va­kiin­nut­ta­neet paik­kan­sa – ­Pie­ny­rit­tä­jien tuot­teet ja pal­ve­lut hou­kut­te­li­vat kä­vi­jöi­tä

05.09.2022 18:21
Tilaajille
Katso video: 17-vuotias japanilainen Neo viihtyi aiemmin videopelien parissa, mutta Limingassa hän löysi luonnon – nyt vaihto-oppilas tykkää nukkua tähtitaivaan alla ja samoilla metsissä

Katso video: 17-vuo­tias ja­pa­ni­lai­nen Neo viihtyi aiemmin vi­deo­pe­lien pa­ris­sa, mutta Li­min­gas­sa hän löysi luonnon – nyt vaih­to-op­pi­las tykkää nukkua täh­ti­tai­vaan alla ja sa­moil­la met­sis­sä

02.01.2022 18:00
Tilaajille
Japanilainen vaihto-oppilas päätyi Limingan Ala-Temmekselle ja löysi luonnon – "Suomalainen metsä on kaunis"

Ja­pa­ni­lai­nen vaih­to-op­pi­las päätyi Li­min­gan Ala-Tem­mek­sel­le ja löysi luonnon – "Suo­ma­lai­nen metsä on kaunis"

02.01.2022 12:54
Tilaajille
Nelostien toimenpideselvitys valmistui: Sekä Temmeksen että Ala-Temmeksen kohdalla tarkasteltavaksi tulee kaksi vaihtoehtoista linjausta

Ne­los­tien toi­men­pi­de­sel­vi­tys val­mis­tui: Sekä Tem­mek­sen että Ala-Tem­mek­sen koh­dal­la tar­kas­tel­ta­vak­si tulee kaksi vaih­toeh­tois­ta lin­jaus­ta

27.08.2021 09:29
Tuhansien talkootuntien Sykepuistolla on käyttöä – "Uusia hankkeita ei ole lähdössä nyt liikkelle - vaikka niinhän sitä on ennenkin sanottu", tuumaa hankkeen junaillut Ala-Temmeksen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pauliina

Tu­han­sien tal­koo­tun­tien Sy­ke­puis­tol­la on käyttöä – "Uusia hank­kei­ta ei ole läh­dös­sä nyt liik­kel­le - vaikka niinhän sitä on en­nen­kin sa­not­tu", tuumaa hank­keen ju­nail­lut Ala-Tem­mek­sen ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pau­lii­na

28.04.2021 13:00
Tilaajille
Pietilän tilalla Ala-Temmeksellä tapahtui sotavuosina tragedia, joka toimii nyt lakeuden ensimmäisen pysyvän pakopelihuoneen lähtöideana –Tarinassa vilisevät venäläiset sotavangit, renkiparan kohtalo ja mahdollinen murha

Pie­ti­län tilalla Ala-Tem­mek­sel­lä ta­pah­tui so­ta­vuo­si­na tra­ge­dia, joka toimii nyt la­keu­den en­sim­mäi­sen pysyvän pa­ko­pe­li­huo­neen läh­töi­dea­na –Ta­ri­nas­sa vi­li­se­vät ve­nä­läi­set so­ta­van­git, ren­ki­pa­ran kohtalo ja mah­dol­li­nen murha

19.11.2020 12:00
Tilaajille
Vuosi sitten perustettu Kaira Clan Oy vie suomalaista osaamista maailmalle – yritys ponnistaa Ala-Temmekseltä, ja sekös asiakkaita eri puolilla maapalloa kiinnostaa

Vuosi sitten pe­rus­tet­tu Kaira Clan Oy vie suo­ma­lais­ta osaa­mis­ta maail­mal­le – yritys pon­nis­taa Ala-Tem­mek­sel­tä, ja sekös asiak­kai­ta eri puo­lil­la maa­pal­loa kiin­nos­taa

18.10.2020 09:00
Tilaajille