Motoristit
"Sivuvaunussa sai hyvät unet" - Raili Pyykkö on istunut kymmeniä tuhansia kilometrejä moottoripyörän sivuvaunun kyydissä, eikä turvallisempaa matkatapaa löydy hänen mielestään

"Si­vu­vau­nus­sa sai hyvät unet" - Raili Pyykkö on istunut kym­me­niä tu­han­sia ki­lo­met­re­jä moot­to­ri­pyö­rän si­vu­vau­nun kyy­dis­sä, eikä tur­val­li­sem­paa mat­ka­ta­paa löydy hänen mie­les­tään

30.04.2021 19:02
Tilaajille