Juuri nyt: Viikon kes­tä­neen kuo­hun­nan päätös: Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja eroaa

Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Ran­ta­la­keu­des­sa, tee il­moi­tus tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vastaus Jussi Yli­ta­lon mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen: " Lau­sun­to­vai­hees­sa kunnat voivat ha­lu­tes­saan asettaa suun­ni­tel­man näh­tä­vil­le ja ottaa lau­sun­nos­saan kantaa muun muassa taa­ja­mien kohdan lin­jaus­vaih­toeh­toi­hin"

Jussi Ylitalo esitti kirjoituksessaan, että Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuk-sen laatimassa valtatie 4 toimenpideselvityksessä Temmeksen ohitustie on nostettava aidoksi vaihtoehdoksi. Lisäksi hän kirjoituksessaan nosti esille alueen asukkaiden huolen, ettei heitä olisi riittävästi kuultu.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksella on käynnissä toimenpideselvityksen laatiminen valtatien 4 välin Pulkkila – Haurukylä parantamisesta. Toimenpideselvityksessä määritetään pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet yhteensä noin 60 kilometrin pituiselle valtatiejaksolle, joka sijoittuu Siikalatvan, Limingan ja Tyrnävän kuntien alueelle. Kuntien edustus on ollut työssä tiiviisti mukana. Toimenpideselvityksen laatiminen on vielä kesken; selvitys valmistuu kesällä 2021.