Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia Tyr­nä­vän Kehitys Oy:stä: "Ih­me­tys­tä kui­ten­kin ai­heut­taa yhtiön hal­li­tuk­sen päätös olla hyö­dyn­tä­mät­tä rek­ry­toin­nis­sa ul­ko­puo­lis­ta tukea rek­ry­toin­nin am­mat­ti­lai­sil­ta, ai­na­kaan haun al­ku­vai­hees­sa"

Tyrnävällä on otettu, ja ollaan ottamassa, isoja askelia kohti kunnan elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden vahventamista. Merkittävä tekijä tässä kehityksessä tulee olemaan vasta perustettu Tyrnävän Kehitys Oy. Kehitysyhtiön perustamisen taustalla on muun muassa tahto saada kunnan ja yritysten rajapintaan toimija, joka kykenee kunnallista päätöksentekokoneistoa ketterämpään toimintaan ja hakemaan jouhevammin erilaisia avustuksia sekä tukia. Kehitysyhtiö toivottavasti kykenee tunnistamaan ja houkuttelemaan kuntaamme uusia yrityksiä ja palveluita sekä tukemaan alueella jo olevaa yritystoimintaa kasvamaan ja menestymään. Kasvavan palvelutarjonnan, ja kunnan elinvoimaisuuden kasvun, vuorostaan uskotaan houkuttelevan kuntaamme lisää asukkaita. Positiivisen kierteen aikaansaanti, se on kaiken taustalla.

Edellä oleva on ainakin Tyrnävän Kokoomuksen ehdokkaiden toive ja näkemys kehitysyhtiön tarkoituksesta ja toiminnasta. Onko tämä muiden näkemys, sitä on vaikea sanoa. Ja tämä luo ensimmäisen varjon uuden kehitysyhtiön ylle. Uuden perustamisen innossa yksi asia on jäänyt vähälle huomiolle; tarkoituksen määrittely. Miksi kuntaamme tarvitaan kehitysyhtiö? Ja mitä sen toivotaan tekevän ja saavan aikaan? Mikä on kunnan tahtotila yhtiölle? Nämä kaikki meidän pitäisi yhtiön omistajaroolissa määritellä kunnan elinkeinostrategiassa. Pelkkä kunnan strategia ei yksistään riitä. Nyt marssijärjestys on väärä - kehitysyhtiö perustettiin ja toimitusjohtajan rekrytointi käynnistettiin ennen kunnan elinkeinostrategian luomista. Tarkoituksen määrittelemättömyys käy ilmi myös yhtiön toimitusjohtajan hakuilmoituksessa; ”Tyrnävän Kehitys on Tyrnävän kunnan omistama osakeyhtiö.” Tämä on ainoa yhtiötä kuvaava lause hakuilmoituksessa.