Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tietoa, kes­kus­te­lua ja poh­din­to­ja pää­tök­sen­te­koon! "Päi­vä­hoi­to­paik­ko­jen tarve on akuut­ti, sitä ei kiellä kukaan ja Li­min­gan Ko­koo­mus eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mis­ta"

Limingan Kokoomus on ryhmässään sitoutunut siihen, että päätösten täytyy perustua riittävän laadukkaaseen sekä huolelliseen valmisteluun. Päätösesitysten on oltava sisällöllisesti hyviä ja kattavia, että voimme tehdä päätökset niin, ettei epäilyksille jää sijaa. Samalla kertaa meidän tehtävä valtuutettuina on myös huolehtia siitä, että kunta kykenee hoitamaan perustehtävänsä laadukkaasti.

Limingan uusi päiväkotihanke herättää keskustelua.
Limingan uusi päiväkotihanke herättää keskustelua.
Kuva: Maarit Kesti

Valtuutettuina meillä on oikeus vaatia vastauksia kysymyksiimme ja aikaa keskustelulle, etenkin kun kyse on miljoonien hankkeista. Eri vaihtoehtojen punnitseminen on tärkeä osa päätöksenteon prosessia, kuten millaisia vaihtoehtoja on rakennuksen sijoittumiselle tai olla tietoisia kaikista mahdollisista kustannuksista joita päätöksemme tuottavat.