Tilaajille

Ta­voit­tee­na ma­ta­lien kyn­nys­ten pal­ve­lut – So­te-uu­dis­tuk­ses­sa py­ri­tään pois­ta­maan ra­ja­pin­to­ja ja li­sää­mään yh­teis­työ­tä eri hal­lin­no­na­lo­jen välillä

Rantalakeus

Lasten, nuorten ja perheiden tarvitsemat palvelut kootaan perhekeskuksiin. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan uudenlaisella yhteistyömallilla. Ikäihmisille kehitetään etäkotihoivaa ja mietitään välimuotoista asumista.

POPsote-hanke avasi tiistain aloitusfoorumissaan, miten sosiaali- ja terveyspalveluita suunnitellaan uudistettavaksi Pohjois-Pohjanmaalla.