Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja kiittää päät­ty­väs­tä lu­ku­vuo­des­ta

Pääkirjoitus

Monen oppilaan, opiskelijan ja opettajan odotus palkitaan taas lauantaina: kesäloma alkaa. Takana on tiivis lukuvuosi, jota koronapandemia jälleen pitkään leimasi. Aiheellisesti on epäilty, että syksyn tullessa koronatilanne taas pahenee, mutta toivottavasti koulut voivat pyöriä mahdollisimman normaalisti.

Kaikkinensa suomalainen koulujärjestelmä on selvinnyt koronavuosista hyvin, mutta tarkempia tuloksia nähdään vasta myöhemmin. Etäkoulun aikana kaikki eivät pysyneet kelkassa.

Suomalainen koulu ja opetus eivät turhaan kerää kiitoksia maailmalta. Monen maan mittapuulla meillä opetusjärjestelmä on toimiva ja oikeudenmukainen. Siitä on pidettävä kiinni jatkossakin, mutta kehitystyötä tarvitaan edelleen. Laakereilleen ei saa jäädä lepäämään. Maailma muuttuu ja sen mukana myös koululaitoksen on muututtava.

Valitettavan harvoin sivistystyö saa kotimaassa kiitoksia, vaan usein esille nousevat ylilyönnit ja epäkohdat. Sekin on tärkeää, mutta kiitoksiakin on syytä jakaa. Entistä enemmän pitäisi nostaa esille hyviä esimerkkejä, loistavia opettajia ja saavutettuja tuloksia. Ne omalta osaltaan sparraavat ja innostavat muita parempiin tuloksiin.

Työn arvostuksen tulee näkyä tilipussissa, mutta myös ympäristössä. Koulujen henkilökunta johtoportaineen on tärkeässä roolissa, sillä tämän hetken oppilaat ja opiskelijat ovat tulevaisuuden veronmaksajia ja päättäjiä.

Kiitos lakeuden alueen varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkouluille, lukioihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Kiitos tehdystä arvokkaasta työstä. Kiitos oppilaille, opiskelijoille, opettajille ja muulle koulujen henkilökunnalle lukuvuoden aherruksesta. Lomille lompsis, kun sen aika on.

Sauli PahkasaloPäätoimittaja