Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Met­sä­hal­li­tus toivoo il­moi­tuk­sia uusista maa­kot­kan ja me­ri­kot­kan pesistä – jo­kai­ses­ta uudesta maa­kot­kan pesästä mak­se­taan 100 euron korvaus

Metsähallitus maksaa ilmoitetuista uusista maakotkan pesistä 100 euron palkkion. Kuvituskuva.
Metsähallitus maksaa ilmoitetuista uusista maakotkan pesistä 100 euron palkkion. Kuvituskuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Metsähallituksen Luontopalvelut maksaa sadan euron löytöpalkkion ilmoitetusta maakotkan tai poronhoitoalueelta löydetyistä merikotkan pesästä.

Metsähallituksen Luontopalvelut tarkastavat ja etsivät uusia maakotkan pesiä lintujen porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmän tarpeisiin. Lisäksi Metsähallitus hoitaa merikotkaseurantaa Pohjois-Suomessa.

Maakotka tekee pesänsä yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle tai välillä jopa sen latvaan. Kotkan pesän erottuu haukan pesästä sen jopa useita senttejä paksuista rakennusainesoksista.

Merikotka pesii yleensä puun latvaosissa ja rakentaa pesänsä pääosin kuivista oksista. Molemmat kotkat voivat pesiä valitsemassaan puussa useita vuosia ja pesäaineksista voi muodostua vähitellen jopa satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Lähes kaikissa Metsähallituksen mailla olevissa tunnetuissa pesissä on numeroitu pesäkyltti.

Löytöpalkkiota on maksettu vuodesta 2012 lähtien ja myönnetty yhteensä 180 ilmoitetusta pesästä. Palkkio maksetaan sellaisesta pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa. Porohoitoalueen ulkopuolelta löydetyistä merikotkan pesistä ei makseta löytöpalkkiota.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista. Metsähallitus tarkastaa ilmoitetut pesät ennen palkkion maksamista.