Kolumni
Tilaajille

Lu­mi­jo­ki­nen Valt­te­ri pitää mie­len­ter­veys­asioi­den esillä ole­mis­ta tär­keä­nä: "Pienet po­si­tii­vi­set asiat, har­ras­tuk­set, so­siaa­li­nen tu­ki­verk­ko ja myön­tei­nen asenne aut­ta­vat pi­tä­mään mie­li­alan po­si­tii­vi­se­na"

Mielenterveys ja mieliala on ollut viime aikoina julkisuudessa paljon. Esimerkiksi koronavirus ja vuosikymmenten aikana kasvanut tieto on antanut aiheelle tärkeää suosiota. Mielenterveys on käsite, jota on lähtökohtaisesti määritelty useilla eri tavoilla. Kaiken kaikkiaan sillä tarkoitetaan kuitenkin psykologisen hyvinvoinnin tasoa.

Mielenterveys on hyvin laajaa väkijoukkoa koskeva aihe. Se koskettaa meitä kaikkia. Monet pystyvät myös samaistumaan hyvin aiheeseen liittyviin erilaisiin teksteihin. Toisia taas tällaiset voivat taas alkaa ahdistamaan entistä enemmän. Mielestäni kuitenkin jokaisen olisi hyvä olla tietoinen omasta mielenterveydestään sekä siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tämän avulla omaa mielenterveyttä on mahdollista seurata ja huomata erilaisia asioita omassa käyttäytymisessä.