Tilaajille

Lu­mi­jo­ki päätti kil­pai­lut­taa lää­kä­ri­pal­ve­lut – tar­jouk­sia odo­tel­laan kä­sit­te­lyyn jo maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la

Valtuustossa keskusteltiin myös kriisiin varautumisesta. Missä kunnossa ovat väestönsuojatilat ja montako lumijokista niihin mahtuu?

Lumijoki
Lumijoen valtuusto päätti kilpailuttaa lääkäripalvelut.
Lumijoen valtuusto päätti kilpailuttaa lääkäripalvelut.
Kuva: Maikkola Tapio

Kunnanvaltuusto oli samaa mieltä kunnanhallituksen kanssa: Lumijoen lääkäripalvelut kilpailutetaan.

Suun terveydenhuolto siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi kesäkuun alusta. Samalla aikataululla pyritään myös käynnistämään lääkäripalvelujen palvelutuotanto. Kilpailutettavan palvelusopimuksen kesto on kolme vuotta ja siihen on kahden vuoden optio.