Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Li­min­ka­lai­nen Ef­fi­cient Network Partner Oy pal­kit­tiin hyvästä hal­li­tus­työs­tä – "Se on ke­hit­ty­nyt koko ajan oikeaan suun­taan ja on ak­tii­vis­ta ja tu­los­ha­kuis­ta"

Yhtiö sai Pohjois-Suomen Hallituspartnereilta Tammisen Nuijan.

Liminka

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit on palkinnut hyvästä hallitustyöstä liminkalaisen Efficient Network Partner Oy:n. Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen projektointiin ja ylläpitoon keskittynyt yhtiö sai tunnustuksesta Tammisen Nuijan.

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit korosti valintaperusteissaan, että onnistunut hallitustyöskentely on ollut tärkeä osatekijä Efficient Network Partner Oy:n menestyksen rakentamisessa.

– Kasvu on ollut alusta asti voimakasta. Tavoitteena on ollut kannattava kasvu, vakioidut prosessit sekä luoda ja toteuttaa yhtiölle pitkän tähtäimen kasvupolku. Tämä on toteutunut ja uskottava tulevaisuus on varmistettu määrätietoisen ja ammattimaisen hallitustyön ja operatiivisen johtamisen avulla, kertoo tiedotteessa palkintoraadin puheenjohtaja, Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen.

Vuonna 2015 perustetun liminkalaisyhtiön asiakkaita ovat valtakunnalliset ja alueelliset sähköverkko- ja teleoperaattoriyhtiöt. ENP:lle vahvalla alihankkijaverkostolla on suuri merkitys.

Yrityksen tavoitteena on kannattavan kasvun jatkaminen ja first note -listautuminen 3-5 vuoden kuluttua.

– Markkina, jossa toimimme, on erittäin kilpailtu. Olemme kuitenkin osoittaneet, että kannattava kasvu on mahdollista. Keskeisiä menestystekijöitä ovat henkilöstö – josta merkittävä osa on myös yrityksen osakkaita – sekä kumppanuusverkostomalli, joka on allianssin tyyppinen projektin toteutusprosessi, jossa kaikki osapuolet menestyvät. Erittäin merkittävän lisän yrityksen kasvutarinaan on tuonut hallitustyön ammattimaistuminen, toteaa hallituksen jäsen Ilkka Säkkinen tiedotteessa.

Pitkän linjan yritysjohtamisen ja hallitustyön ammattilainen Ahti Nurkkala osaa arvostaa Efficient Network Partner Oy:n parissa tehtyä työtä. Hän kiittelee tiedotteessa yhtiön tekemää työtä.

– Hallitustyö on kehittynyt koko ajan oikeaan suuntaan. Se on aktiivista ja tuloshakuista, ja mikä tärkeintä: tehdyt päätökset implementoidaan aidosti.

Tamminen Nuija jaettiin yhdeksännen kerran. Kahden edellisvuoden voittajat ovat Oulun Kärpät (2020) ja Lapland Hotels (2019). Tuhannen jäsenen ja 11 alueyhdistyksen voimin Hallituspartnerit on tällä hetkellä Suomen suurin ja ainoa valtakunnallisesti toimiva hallitusosaajien verkosto.