Liminka laa­jen­taa kie­li­oh­jel­man­sa myös ruot­siin ja ve­nä­jään – jat­kos­sa jo­kai­nen koulu tarjoaa va­lit­ta­vak­si A1-eng­lan­tia ja -ruot­sia, venäjä äi­din­kie­le­nä -o­pe­tus­ryh­mäs­sä viisi op­pi­las­ta

Liminka on laajentamassa kieliohjelmaansa kuntalaiskyselyyn perustuen. Kielisuihkutusta on luvassa esiopetuksessa englannin lisäksi ruotsiksi. Kaksikielinen opetus laajenee myös lukioon ja venäjääkin voi opiskella äidinkielenään.

Sivistysjohtaja Päivi Mäki toteaa kunnan tiedotteessa kieliohjelman perustuvan laajaan kuntalaiskyselyyn.

– Varhaiskasvatuksessa on tarjottu kolmen vuoden ajan kielirikasteista englanninkielistä esiopetusta. Syksyllä kaikissa esiopetusyksiköissä on järjestetty myös englannin- ja ruotsinkielistä kielisuihkutusta. Sillä vahvistetaan A1-kielen osaamista, sillä jatkossa Limingassa opiskellaan ensimmäisenä kielenä englantia ja ruotsia. Jokainen koulu tarjoaa oppilailleen valittaviksi A1-englantia ja A1-ruotsia.

Jos oppilas valitsee A1-kieleksi ruotsin, A2-englannin opiskelu alkaa 4. luokalla. Alakoulun kaksikielisessä opetuksessa oppilaan A1-kieli on englanti. Peruskoululaisille tarjotaan 4. luokalta alkaen A2-kielenä saksaa, venäjää ja espanjaa sekä englantia A1-ruotsia opiskeleville.

– Kunnassa on ollut parin vuoden ajan tarjolla laajamittaista kaksikielistä opetusta Ojanperän koulussa englanniksi ja kielirikasteista opetusta englanniksi Liminganlahden yläkoulussa. Nyt kielirikasteinen opetus laajenee Limingan lukioon. Lukion kaksikieliseen opetuksen voi hakeutua opintopolku.fi-palvelussa, Mäki valottaa tiedotteessa.

Ojanperän koulun rehtori Raija Johnson kertoo kaksikielisen opetuksen perustuvan CLIL-menetelmään, jossa kohdekieltä opitaan samalla, kun opitaan oppiaineiden sisältöjä. Limingan opettajat ovat saaneet kuluvanakin lukuvuonna täydennyskoulutusta CLIL-menetelmästä. Ojanperän koulu on tarjonnut vieraita kieliä myös kerhotoimintana. Kielikerhoja on toteutettu kiinaksi, japaniksi, espanjaksi, venäjäksi ja ruotsiksi.

– Kunnassa on tänä vuonna aloitettu myös perusopetusta täydentävänä opetuksena venäjä äidinkielenä -opetus. Ryhmässä on tällä hetkellä viisi oppilasta.