Mainos: Black Friday -tarjouksena Rantalakeus Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Li­min­gan johtava lääkäri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi: ”Toi­von, että ro­ko­tuk­sia haetaan tu­le­vi­na viik­koi­na entistä run­saam­min” – nyt ka­ran­tee­nis­sa 35 ja eris­tyk­ses­sä 15 li­min­ka­lais­ta

Uusia tartuntaketjuja ilmaantuu lähes päivittäin, tartunnan saaneet pääasiassa rokottamattomia.

Liminka

Li­min­gas­sa on täl­lä het­kel­lä al­tis­tu­nei­ta ro­kot­ta­mat­to­mia ka­ran­tee­nis­sa noin 35 ja eris­tyk­ses­sä 15 hen­ki­löä, ker­too joh­ta­va lää­kä­ri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi.

– Ko­ro­na­tar­tun­to­ja on lä­hin­nä per­he­pii­reis­sä, mut­ta uu­sia ket­ju­ja il­maan­tuu lä­hes päi­vit­täin. Tar­tun­nan saa­neet ovat pääa­sias­sa ro­kot­ta­mat­to­mia. Kos­ka tar­tun­nat nou­se­vat nyt hur­jaa vauh­tia, toi­von, et­tä ro­ko­tuk­sia hae­taan tu­le­vi­na viik­koi­na en­tis­tä run­saam­min.

Sa­ra­jär­vi muis­tut­taa, et­tä jos tar­tun­ta sat­tuu per­he­pii­riin, ei­vät muut per­heen­jä­se­net jou­du ka­ran­tee­niin, jos heil­lä on täy­si ro­ko­te­sar­ja eli kak­si ro­ko­tet­ta otet­tu­na.

Li­min­gan ro­ko­tus­kat­ta­vuus ko­he­nee ko­ko ajan ja ajan­va­rauk­se­ton ro­kot­tau­tu­mis­mah­dol­li­suus on ol­lut vii­me viik­koi­na eri­tyi­sen suo­sit­tua.

– Ei­len­kin 68 li­min­ka­lais­ta ha­ki ro­ko­tuk­sen il­man ajan­va­raus­ta. Pop up -ti­lai­suus jär­jes­te­tään myös syys­lo­ma­vii­kol­la, tiis­tai­na 26.10. klo 9–15.30. Paik­ka on La­keus­ta­lon ala­ker­ta, sa­noo hoi­to- ja hoi­va­työn­joh­ta­ja Riit­ta Ruot­ti­nen.