Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Kauko Kar­hu­maa muis­te­lee Kem­pe­leen ke­hit­ty­mi­sen vuo­si­kym­me­niä: "Tont­tien tar­vit­si­jat tu­tus­tui­vat aluee­seen suun­nil­leen juok­su­jal­kaa maas­tos­sa, sen jälkeen kii­rees­ti kun­nan­ta­lol­le ja va­rauk­sen mer­kik­si nup­pi­neu­la kaa­va­kart­taan ha­lu­tul­le ton­til­le"

Kempele

Vanhan kunnantalon paikalla on monelle historiallista viestiä kerrottavana. Me saimme sieltä Temmekseltä tulevana nuorenaparina varattua OK-tontin Honkasen lisäkaava-alueelta vuonna 1972 edesmenneitten kunnan johtohenkilöiden Heimo Kankaan ja Simo Koskenniemen suostumuksella.

Ei ollut varauslistoja, jonotuksia tai arvontoja. Tonttien tarvitsijat tutustuivat alueeseen suunnilleen juoksujalkaa maastossa, sen jälkeen kiireesti kunnantalolle ja varauksen merkiksi nuppineula kaavakarttaan halutulle tontille. Myöhemmin laadittiin virallinen kauppakirja. Nyt kuntakeskus laajennuksineen on purettu ja odottaa uutta.