Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kolumni

Kun­nan­joh­ta­ja Vesa lupaa teettää Tyr­nä­väl­lä yrit­tä­jyys­ky­se­lyn, jotta saadaan tar­vit­ta­vaa tietoa Tyr­nä­vän Kehitys Oy:n me­nes­ty­mi­sel­le

Tyrnävä

-
Kuva: Ei tiedossa

Kunnan vision mukaisesti Tyrnävän kunta on turvallinen koti jokaiselle ja kaikelle. Strategian läpileikkaavina teemoina ovat hyvinvointi, elinvoima ja juurevuus. Kunnan hyvinvointisuunnitelmaan on myös kirjattu yhdeksi pääteemaksi elinvoiman lisääminen.

Tavoitteenamme on, että tyrnäväläisillä on mahdollisuus ja tahto asua ja toimia itsenäisessä kunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Alkutuotantomme haluamme edelleen olevan vahva. Yrittäjien ja elinkeinoelämän puitteita haluamme vahvistettavan kunnan ja elinkeinoelämän välisellä saumattomalla yhteistyöllä sekä mahdollistamalla uusien yritysten tulo kuntaan suunnitelmallisella ja yritysmyönteisellä maankäytön ohjauksella.

Haluamme, että tulevaisuuden Tyrnävä uudistuu ja uudistaa toimintaansa suhteessa toimintaympäristön, kuten talouskehityksen ja lainsäädännön muutoksiin. Uudistuminen ja yhteistyö perustuu vahvaan tahtotilaan, jossa toimintaa kehitetään yhdessä kuntalaisten, yritysten, järjestöjen, seurakunnan ja kunnan muiden yhteisöjen kanssa. Etätyön tekemistä ja sen mahdollistamista lisätään ja kehitetään.

Kuntien rooli osana julkista hallintoa tulee säilymään vahvana ja kunnat itsehallinnollisina yksikköinä tulevat olemaan merkittäviä toimijoita myös tulevaisuudessa. Kuntien on kuitenkin uudistettava hallintoaan ja toimintatapojaan, sillä toimintaympäristössä tapahtuvat suuret muutokset, kuten globaalisti toimiva talous, teknologian muutos, väestönkasvun ja -rakenteen muutokset sekä elämäntapojen muuttuminen, tulevat väistämättä vaikuttamaan myös kuntiin.

Nähtävissä on, että kuntien roolit ja tehtävät tulevat erilaistumaan nykyisestään. Kunnat tulevat painottamaan ja tekemään valintojaan kunnan omien luontaisten vahvuuksiensa sekä kuntalaisten ja yritysten tarpeiden ja toivomusten pohjalta. Tulevaisuuden kunnan menestystä tulee määrittämään kunnan kyky uudistua ja uudistaa toimintaansa omista lähtökohdistaan. Uudistuskykyinen kunta pystyy olemaan aktiivinen toimija, jolloin toimintaympäristön muutokset eivät näyttäydy niinkään uhkina vaan mahdollisuuksina uudistaa kunnan roolia, tehtäviä ja toimintatapoja. Uudistumiseen ja yhteistyöhön tarvitaan kuntaorganisaation lisäksi myös kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten ja yhdistysten vahva tahtotila ja tuki.

"Nähtävissä on, että kuntien roolit ja tehtävät tulevat erilaistumaan nykyisestään. Kunnat tulevat painottamaan ja tekemään valintojaan kunnan omien luontaisten vahvuuksiensa sekä kuntalaisten ja yritysten tarpeiden ja toivomusten pohjalta."
Vesa Anttila
Tyrnävän kunnanjohtaja

Yritystoiminta tai sen tukeminen kuuluu kunnan tehtäviin vain poikkeustilanteissa ja perustelluista syistä. Liiketoimintariskin ottaminen ei ole kunnan tehtävä. Tyrnävällä on haluttu vahvistaa elinkeinopalveluita ja samalla uudistua. 14.12.2020 kunnanhallitus päätti perustaa kuntaan kehitysyhtiön. Nimeksi tuli Tyrnävän Kehitys Oy. Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin suostumuksen mukaisesti Vesa Anttila, Minna Matinlauri, Mikko Kukkohovi, Antto Joutsiniemi ja Jussi Ylitalo. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Anttila.

18.1.2021 allekirjoitettiin perustamissopimus ja laadittiin yhtiöjärjestys. Samalla yhtiölle avattiin tili ja toimitettiin asiakirjat Patentti- ja rekisterihallitukseen. Kaupparekisteri-ilmoitus saapui kuntaan 9.3.2021.

Yhtiö perustettiin puhtaalle pöydälle ja se ottaa vasta ensi askeliaan. Samalla kuntaan on perustettu uusi viestintäkoordinaattorin toimi. Valinta tehtiin 26.2.2021. Valittu henkilö aloittaa tehtävässään huhtikuun alussa. Viestintäkoordinaattorin tehtäväkuvaan kuuluu vahvasti viestinnän ohella kunnan markkinointi, hanketoiminta ja yhteistyö kehitysyhtiön kanssa.

Viestintäkoordinaattorin ohella kolmen muunkin työntekijän tehtävänkuvia on muutettu tai ne tulevat muuttumaan. Nämä muutokset yhdessä kehitysyhtiön toiminnan ja sinne valittavan henkilöstön ja kunnassa olemassa olevien yritysten kanssa muodostaa iskukykyisen joukon, joka ottaa vastaan tulevaisuuden haasteet ja kehittää Tyrnävän kunnan elinkeinopalveluja kohti parempaa.

Myönteistä kehitystä varten olemme myös hankkineet kuntaan elinkeinojen kehittämiseen tarvittavia ohjelmia. Teetämme myös oman yrittäjäkyselyn, jotta saisimme tarvittavaa tietoa kehitysyhtiön toiminnan menestykselliselle tulevaisuudelle.