Tilaajille

Kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi listaa Kem­pe­leen tu­le­vai­suu­den me­nes­tyk­sel­le kolme tärkeää asiaa, joista yksi on luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­nen: "Se ei tar­koi­ta kai­kis­sa asiois­sa yk­si­mie­li­syyt­tä, mutta se tar­koit­taa yk­si­tuu­mai­suut­ta, joka pohjaa riit­tä­vään kes­kus­te­luun, dis­ku­tee­rauk­seen ja osal­lis­ta­mi­seen"

Valiokuntamallista käytävä keskustelu on kunnanjohtaja Tuomas Lohen mielestä hyvää ja tarpeellista. Hän kuitenkin muistuttaa luottamushenkilön aktiivisuuden ja päätöksenteon ilmapiirin olevan hallintomallia olennaisempi asia.

Kempele
Kempeleessä on kasvukunnan haasteet. Lasten ja nuorten määrä on suuri, minkä vuoksi kouluinvestointeihin kuluu paljon euroja.
Kempeleessä on kasvukunnan haasteet. Lasten ja nuorten määrä on suuri, minkä vuoksi kouluinvestointeihin kuluu paljon euroja.
Kuva: Sauli Pahkasalo

Mihin tulevien kempeleläisten kuntapäättäjien tulee kiinnittää seuraavan valtuustokauden aikana huomio? Kunnanjohtaja Tuomas Lohi pohtii asiaa hetken ja nostaa esiin kolme asiaa: luottamuksen rakentaminen ja yhteisöllisyyden sekä yhteistyön vahvistaminen, elinvoimaisuuden vaaliminen ja vahvistaminen sekä heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tukeminen.

Kempeleessä päivittäiset haasteet eivät liity monen muun suomalaiskunnan tapaan taantuman hallitsemiseen vaan kasvuun. Kunta kasvaa edelleen kovaa vauhtia, ja Lohi muistuttaa vetovoiman olevan monen tekijän summa.