Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Kun koko tu­ki­jär­jes­tel­mä muuttuu – ­vil­je­li­jäl­le muu­tok­set näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien mak­su­ai­ka­tau­lus­sa

-
Kuva: Ulla Kokon kotialbumi
Kuntakuulumisia

Tyrnävän kunnan hallinnoima maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue työllistää maaseutupäällikön lisäksi kaksi maaseutuasiamiestä. Tyrnävän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on tuottaa maaseutuhallinnon viranomaispalvelut Tyrnävän YTA alueella, joka muodostuu Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien alueista.

Vuonna 2022 tukea hakevia maatiloja Tyrnävän YTA-alueella oli 534 kappaletta ja alueen maatiloille maataloustukia maksettiin noin 29,3 miljoonaa euroa.

EU:n uusi ohjelmakausi, CAP27, alkaa vuoden 2023 alusta. CAP tarkoittaa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa ja uusi ohjelmakausi muuttaakin sekä hallinnon että viljelijöiden tekemistä enemmän kuin milloinkaan aiemmin EU:hun kuulumisemme aikana.

Uudella kaudella korostuvat entistä enemmän aktiivinen ruuantuotanto, ilmasto- ja ympäristöviisas maatalous sekä eläinten hyvinvointi. Viljelijöillä on yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa saamiinsa tukiin.

Tukien saamiseksi viljelijöillä pitääkin olla aiempaa selkeämpi tulevaisuuden näkymä omasta tuotannostaan ja sen kehittämisestä. Lisäksi kohdennetut toimenpiteet tuotannon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vahvistuvat.

Tukiuudistuksen niin kutsutun vihreän arkkitehtuurin kokonaisuus muodostuvat ehdollisuudesta, ekojärjestelmästä ja maaseudun kehittämisen alle kuuluvista korvauksista, kuten ympäristökorvauksesta. Uudella ohjelmakaudella lisätään ilmasto- ja ympäristötoimien vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi viljelijöitä kannustetaan entistä enemmän kohdennettuihin ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin.

"Hakemustietojen mahdollisimman tarkka oikeellisuus on myös EU-komission tavoittelema perusperiaate."

Vuodesta 2023 lähtien peltotukien hakeminen muuttuu kokonaan täysin sähköiseksi ja lisäksi viljelijöiden on otettava käyttöön puhelimeen ladattava mobiilisovellus, Vipu-mobiili. Vipu-mobiili on viljelijän ja hallinnon välinen yhteydenpito sovellus.

Lisäksi täysin uutta on kaikkiin tukihakemuksella ilmoitettuihin peltolohkoihin tehtävä pinta-alamonitorointi, joka tarkoittaa satelliittikuvaseurantaa ja viljelijälle lähetettäviä pyyntöjä ottaa Vipu-mobiililla paikkaan sidottuja kuvia tilanteessa, jossa jonkun peruslohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvaa. Satelliittiseuranta on jatkuvaa, läpi kasvukauden tapahtuvaa peltoalueiden havainnointia kaukokartoitusaineistojen pohjalta. Satelliittiseurannalla seurataan tehtyjä ja tekemättömiä viljelytoimenpiteitä pelloilla. Pinta-alamonitorointi vähentää paikalla tehtäviä tilavalvontakäyntejä. Lisäksi tukihakutietojen omaehtoinen muuttaminen antaa viljelijälle mahdollisuuden toimia kasvukauden niin edellyttäessä joustavasti, koska tukihaussa ilmoitetut tiedot eivät ole vielä lopullisesti lukittuja tietoja. Hakemustietojen mahdollisimman tarkka oikeellisuus on myös EU-komission tavoittelema perusperiaate.

Koska koko tukijärjestelmä muuttuu, viljelijälle muutokset näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien maksuaikataulussa johon maatilojen on hyvä varautua. Jatkossa maksut painottuvat loppuvuoteen ja seuraavan vuoden alkupuoliskolle.

Tuen hakijoilla ja hallinnolla onkin nyt uuden oppimisen aika ja samalla vanhojen tukijärjestelmien ehdoista pois oppiminen ja Tyrnävän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue tulee järjestämään tukihakukoulutustilaisuuksia osassa yhteistoiminta-alueen kuntia, ja tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita kuulemaan ajankohtaisia asioita uuden ohjelmakauden tiimoilta!

Ulla KokkoKirjoittaja toimii maaseutupäällikkönä Tyrnävän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella.