Tilaajille

Kirk­ko­sal­men, Hyypän tai Sumpun tie­tä­mil­le kaa­vail­tu ais­ti­pol­ku tar­joai­si näkö-, kuulo- ja tun­to­elä­myk­siä lap­sil­le, ai­kui­sil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le

Aistipolulle etsitään parhaillaan rahoitusta. Hanke on osa reitistöuudistusta.

Hailuoto
Hailuotoon halutaan aistipolku. Näkemisen lisäksi polku tarjoaisi ärsykkeitä niin kuulo- kuin tuntoaisteille.
Hailuotoon halutaan aistipolku. Näkemisen lisäksi polku tarjoaisi ärsykkeitä niin kuulo- kuin tuntoaisteille.
Kuva: Vesa Joensuu

Hailuotoon on suunnitteilla aistipolku. Se tulee osaksi reitistöhankkeen uudistamista, joka koskee Hannuksenlammen - Sunijärven reittiosuuksia.

Idea lyhyemmästä ja monin tavoin erilaisesta retkeilyreitistä on syntynyt kuntalaisten palautteen pohjalta. Mielipiteitä ja toiveita on kerätty jo pidemmältä ajalta.