NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kevalta Hai­luo­dol­le 15 000 euroa ke­hit­tä­mis­ra­haa – "Olemme iloi­sia, että hyvin eri­tyyp­pi­set or­ga­ni­saa­tiot ha­lua­vat Kevan tu­ke­ma­na hank­keil­laan ke­hit­tää työ­elä­mää ja vä­hen­tää työ­ky­ky­ris­kiä"

Hailuoto

Kevan työelämän kehittämisrahaa saaneissa hankkeissa korostuvat tällä kertaa työelämän ajankohtaiset haasteet, muuttuva työ, työhyvinvointi ja mielenterveyden tukeminen sekä yhteisöllisyyden kehittäminen.

Keva on jakanut 500 000 euroa työelämän kehittämisrahaa 21 hankkeelle ympäri Suomea. Oulun alueelle kehittämisrahaa on myönnetty Hailuodon kunnan, Oulun hiippakunnan ja Oulun kaupunginteatteri Oy:n hankkeille. Rahoituksen määrä on yhteensä 55 000 euroa.

Hailuodon kunta sai 15 000 euroa Yhteisölliseksi osaajaksi vahvuuksien voimalla -hankkeelle.

Kehittämisrahaa saaneiden hankkeiden tavoitteena on kehittää keinoja, joilla hillitään mielenterveysperusteisia poissaoloja ja psyykkisen kuorman kasvua, valmistaudutaan hybridityön, työn murroksen ja organisaatioiden muutokseen, vahvistetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä sekä kehitetään henkilöstön työhön kiinnittymistä ja työssä pysymistä. Pitkällä tähtäimellä keinojen odotetaan vähentävän työkyvyttömyysriskiä ja vahvistamaan työkykyä ennakoivasti.

Kehittämisrahan avulla organisaatiot pystyvät kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia työkyvyn tuen prosesseja.

–  Työn psyykkinen kuormitus ja mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisy ja apu matalan kynnyksen palveluilla näkyvät entistä enemmän hakemuksissa. Lisäksi työkykyjohtamisen prosessien ja toimintamallien kehittäminen sekä yhteisöohjautuvuuden kehittäminen työpaikoilla oli esillä edellisten vuosien tapaan, työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki tiivistää Kevan tiedotteessa.

Kevan vuosittain jakaman kehittämisrahan avulla kunta-alan ja kirkon työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. Kehittämistoiminnan keskeisenä tavoitteena on työkyvyttömyysriskin vähentäminen. Rahoitus on kilpailtua. Työelämän kehittämisraha on avointa ja läpinäkyvää: kriteerit on julkaistu Kevan verkkosivuilla ja hankkeiden tuloksia julkaistaan laajasti.