Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempele on Suomen tämän vuoden KiVa -kunta! Kun­nia­mai­nin­nal­la ha­lu­taan nostaa esille kem­pe­le­läi­sis­sä kou­luis­sa teh­tä­vää työtä tur­val­li­sen kou­lun­käyn­nin tur­vaa­mi­sek­si: "Kou­luis­sa KiVa on va­kiin­tu­nut osaksi kou­lu­työ­tä"

KiVa -koulu tai -kunta -tunnustusta on jaettu vuodesta 2010. Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma kehitettiin Turun yliopistossa vuonna 2007.

Kempele

Kiusaamisen ehkäisemiseen ja kiusaamisen vastaisen toimintakulttuurin luomiseksi kehitetty KiVa-toimenpideohjelma on valinnut tämän vuoden Suomen KiVa-kunnaksi Kempeleen. Turun yliopistossa kehitetyn ohjelman kunniamaininnalla halutaan nostaa esille työtä, jota tehdään kouluissa ja kunnissa koululaisten turvallisen koulunkäynnin turvaamiseksi.

Kaikki viisi Kempeleen perusopetusta tarjoavaa koulua ovat olleet mukana KiVa Koulu -ohjelmassa pitkään. Ketolanperän koulu oli mukana jo ohjelman pilotointivaiheessa vuonna 2007.

– Kempeleen koulut ovat osallistuneet sinnikkäästi ja ahkerasti useana vuonna kyselyihin, mitä pidämme merkkinä sitoutumisesta kiusaamisen vastaiseen työhön, perustelee palkitsemisperusteita erityisasiantuntija Elisa Poskiparta Turun yliopistosta.

Perusopetuksessa opiskelee Kempeleessä tämän lukuvuoden aikana yhteensä noin 2 900 oppilasta kolmessa vuosiluokkien 1.-9. yhtenäiskoulussa ja kahdessa luokkien 1.-4. koulussa. Kempeleen perusopetuksessa on vuodesta 2000 alkaen tehty nelivuotiskausiksi strategisia suunnitelmia, Hyvän kasvun ohjelmia. Keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu kiusaamisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen osana oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemista.

Kempeleen kouluissa toteutetaan muillakin tavoin ohjelmaa: eri vuosiluokille suunniteltuja KiVa-oppitunteja pidetään järjestelmällisesti ja KiVa-toimintamalliin liittyviä kiusaamiseen puuttumisen malleja hyödynnetään aktiivisesti.

– Kouluissa KiVa on osa arkisia käytänteitä ja vakiintunut osaksi koulutyötä. Oppituntien avulla on voitu vaikuttaa oppilaiden normeihin ja vastuuseen. Oppitunneilla on käsitelty monipuolisesti kiusaamisen käsitettä ja ilmiötä sekä annettu toimintamalleja siihen, miten lapset ja nuoret toimivat kiusaamista havaitessaan, sanoo sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marja-Leena Meriläinen tiedotteessa.

Mutta mitä opettajat ja oppilaat nykyisin KiVasta ajattelevat? Lue aiheesta lisää 23.12. ilmestyvästä Rantalakeudesta!