Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Kau­pun­gin pitäisi in­ves­toi­da yhtä aikaa kas­vuun, turvata kau­pun­ki­lais­ten pal­ve­lut sekä pystyä pi­tä­mään kau­pun­gin talous ta­sa­pai­nos­sa – miten käy yh­tä­lön?

-
Kuva: Sanna Krook
Kuntakuulumisia

Oulun kaupunkiympäristöpalvelujen toimialaan kuuluvat Oulun Veden, Infra liikelaitoksen, rakennusvalvonnan, ympäristötoimen, kaavoituksen, maa- ja mittauksen sekä kadut ja liikenteen palvelut. Nämä tekniset palvelut näkyvät lähes kaikkien kuntalaisten arjessa.

Monet vuosittain toteutuvat suunnitelmat ja hankkeet muokkaavat kuntalaisten elinympäristöä. Tyypillistä on, että osa niistä herättää erilaisia näkemyksiä.

Yleinen taloustilanne ja kustannustason nousu luo paineita myös kaupungin toimintaan. Kaupungin pitäisi investoida yhtä aikaa kasvuun, turvata kaupunkilaisten palvelut sekä pystyä pitämään kaupungin talous tasapainossa.

Kaupunkiympäristöpalvelujen tärkeä tehtävä on mahdollistaa hankkeet, jotka tukevat Oulun kasvua ja elinvoimaa. Rakennusvalvonnan palvelut ovat tärkeitä hankkeiden toteuttajien kannalta. Kaavoituksessa on vireillä noin 120 kaavoitushanketta ja kaavoja valmistuukin 30 vuosittain. Viime vuodet Ouluun on valmistunut noin 2000 asuntoa vuosittain, yrityksille tontteja luovutetaan yli 50 ja omakotitalojen rakentajillekin luovutetaan useita kymmeniä tontteja.

Kaupungin ensi vuoden talousarvio tulee sisältämään ennätyksellisen suuret investoinnit. Investoinnit ovat erittäin tarpeellisia hyväksytyn palveluverkon ylläpitämiseksi ja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi. Investoinneilla tuetaan vaikeuksissa olevaa rakennusalaa.

"Kiinteistösijoitusmarkkinoiden huonosta tilanteesta huolimatta pyrimme löytämään toteutustavan ja -laajuuden, jolla hanke löytää rahoittajat."

Vuoden 2025 asuntomessujen rakentuminen on hyvässä vauhdissa. Alueen kunnallistekniikkaa ja hienoa kevyen liikenteen siltaa rakennetaan parhaillaan. Kerrostalokohteiden toteutuminen on epävarmaan yleisen heikon asuntokysynnän ja valtion ara-rahoituksen epävarmuuden vuoksi. Kaikki pientalot ovat kuitenkin toteutumassa suunnitellusti. Alueesta tulee todella hieno ja merellisyyttä hyödynnetään hienosti ympäristön toteutuksessa.

Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki ovat saaneet päätökseen neuvottelut Asemakeskuksen aluetta koskevasta kiinteistökaupasta. Alueen kauppahinta on 14 miljoonaa euroa. Oulun Asemakeskuksen alueen kiinteistökauppa parantaa mahdollisuuksia kehittää asemanseutua kaupungin toivomaan suuntaan. Lisäksi se antaa enemmän joustovaraa alueen suunnitteluun. Voimme vaikuttaa kaavan sisältöön, alueen toteuttamistapaan ja -järjestykseen sekä toteuttajien valintaan.

Myös tapahtuma- ja elämysareenan toteuttamisen valmistelu etenee hyvin. Kiinteistösijoitusmarkkinoiden huonosta tilanteesta huolimatta pyrimme löytämään toteutustavan ja -laajuuden, jolla hanke löytää rahoittajat. Kaupunki on itse valtuuston päätöksellä sitoutunut hankkeen rahoittamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi edistämme muun muassa Heinäpään jalkapallostadionin, torihotellin sekä Terwatowerin toteutumista.

Marko KilpeläinenKaupunkiympäristöjohtaja