Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Raimo Pii­rai­nen listaa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen käy­tet­tä­viä euroja: "Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen saimme mer­kit­tä­väs­ti ra­hoi­tus­ta eri koh­teil­le"

-
Kuva: Eduskunnan valokuvaaja

Hallituksen budjettiesitys on kokonaisuudessaan noin 65 miljardia euroa, josta eduskunnan jakamaton varaus 40 miljoonaa euroa. Valtiovarainvaliokunnan eri jaostot kävivät perusteelliset kuulemiset budjetista ja siihen liittyvistä ongelmakohdista.

Valtiovarainvaliokunta esittää eduskunnalle kaikkiaan budjetinlisäyksiä 40 miljoonaa euroa, josta valiokunta kohdisti esityksissään liikenneturvallisuutta parantavia kohteita eri puolille Suomea 17,3 miljoonan euron summalla.

Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen saimme merkittävästi rahoitusta eri kohteille. Vt 86, kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Ylivieskaan 450 000 euroa,  Vt 8, Tapiontuvan alikulkukäytävän rakentaminen, Kalajoelle 300 000 euroa, Mt 18345, Hylkirannantien kunnostus, Reisjärvelle 150 000 euroa,  Mt 18649, Lehtoseläntien ja Mt 18651 Laitilantien kunnostus, Muhokselle 100 000 euroa,  Vt 22,  Mustikkakankaantien liittymän parantaminen, Utajärvellä 400 000 euroa,  Mt 7980 ja Mt 18312, Lehtopään kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Oulaisiin 450 000 euroa, Mt 19033, Vuoreslahdentien päällysteen uusiminen, Kajaaniin 600 000 euroa, Kt 900, Hyryntien siirto Kuhmo Oy:n sahalaitoksen kohdalla, Kuhmossa 700 000 euroa.

Myös yksityistieavustusmäärärahoja korotettiin talousarviota täydentävässä esityksessä ja näin avustusmääräraha nousee 30 miljoonaan euroon.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen määrärahaan on tehty 25 miljoonan euron korotus, jonka myötä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on käytettävissä yhteensä 28,5 milj. euroa.

Määräraha antaa hyvät mahdollisuudet toimeenpanna valtioneuvoston vuonna 2018 hyväksymää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, jonka tavoitteena on kasvattaa jalankulun ja pyöräilyn määrää vuoteen 2030 mennessä 30 prosentilla verrattuna vuoteen 2018.

Nuorten ohjaamiseen ja kannustamiseen työntekoon katsoimme valiokunnassa, että valtionavulla on ratkaiseva vipuvaikutus 4H-nuorisotyöhön. Se toimii eräänlaisena siemen rahana, ja on suuri riski, että valtion avustuksen pieneneminen johtaa myös kuntarahoituksen laskuun.

Valiokunta lisäsi 4H-nuorisotyöhön 300 000 euroa.

Turvemaihin liittyvä päätöksenteko on vaikeaa, siten tarve tutkittuun, paikalliset olosuhteet huomioon ottavaan tietoon on akuutti.

Luotettavien tulosten saaminen edellyttää kuitenkin pitkäkestoista tutkimusta, joten on tärkeää, että tutkimusta jatketaan vuonna 2021. Saadun selvityksen perusteella muutaman vuoden kuluessa voi olla mahdollista jopa kansallisten päästökertoimien tai nykyistä edistyneempien mittausmenetelmien kehittäminen.

Valiokunta lisäsi momentille 200 000 euroa Ruukin turvepeltojen tutkimukseen.

Sanginjoen luonnonsuojelualueen retkeilyrakenteiden kehittämiseen esitettiin 200 000 euroa.

Näillä kaikilla toimilla pystytään parantamaan alueemme toimivuutta eri sektoreilla.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!


Raimo Piirainen

kansanedustaja, sd.