NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Raimo Piirainen
Työajan lyhennys työllisyyden takeeksi? Raimon mielestä meillä pitäisi olla valmiutta kokeiluihin ja uudelleen ajatteluun
Kolumni

Työajan ly­hen­nys työl­li­syy­den ta­keek­si? Raimon mie­les­tä meillä pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun

01.09.2021 06:00
Kansanedustaja Raimo Piirainen: "Kunnissa tuotettavien terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua pitää nostaa, koska sillä voimme vähentää kalliiden erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Raimo Pii­rai­nen: "Kun­nis­sa tuo­tet­ta­vien ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta ja laatua pitää nostaa, koska sillä voimme vä­hen­tää kal­lii­den eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­den käyt­töä"

26.05.2021 06:22
Tilaajille
Raimo Piirainen turpeenpolton vähentämisestä: Vain hallittu siirtymä voi olla reilu ja oikeudenmukainen
Lukijalta Kolumni

Raimo Pii­rai­nen tur­peen­pol­ton vä­hen­tä­mi­ses­tä: Vain hal­lit­tu siir­ty­mä voi olla reilu ja oi­keu­den­mu­kai­nen

17.02.2021 06:00
Kansanedustaja Raimo Piirainen listaa liikenneturvallisuuteen käytettäviä euroja: "Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen saimme merkittävästi rahoitusta eri kohteille"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Raimo Pii­rai­nen listaa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen käy­tet­tä­viä euroja: "Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen saimme mer­kit­tä­väs­ti ra­hoi­tus­ta eri koh­teil­le"

15.12.2020 11:44