Tilaajille

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­tol­le esi­te­tään ve­ro­pro­sent­tien pi­tä­mis­tä en­nal­laan – ensi vuoden ve­ro­tu­lois­sa ja val­tion­osuuk­sis­sa pientä nousua

Vuodelle 2021 tavoitellaan nollatulosta

Hailuoto

Hailuodon kunnanhallitus esittää valtuustolle kunnan tuloveroprosentin pysyttämistä ennallaan eli 20,5 prosentissa. Myös kiinteistöveroja esitetään pysytettäväksi ennallaan, vaikka Elävä saari -valiokunta ohjasi kunnanhallistusta harkitsemaan niiden korottamista esimerkiksi rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta. Yleiseksi kiinteistöveroksi esitetään 0,95, vakituisten asuinrakennusten 0,51, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 1,51, rakentamattomien rakennuspaikkojen 3,00, voimalaitosten 3,1 ja yleishyödyllisten yhteisöjen 0,0 prosenttia.

Hailuodon ensi vuoden valtionosuudet ja verotulot näyttäisivät hivenen nousevan kuluvaan vuoteen verrattuna. Valtiovarainministeriön valtionosuusennuste on rapiat 3,8 miljoonaa ja verotuloennuste vajaat 3,7 miljoonaa. Vastaavat luvut tämän vuoden talousarviossa ovat hivenen alle 3,6 miljoonaa euroa sekä verotulokertymissä että valtionosuuksissa.