Ely-kes­kus sel­vit­tää Ne­los­tien pa­ran­ta­mis­ta välillä Haa­ran­sil­ta-Pulk­ki­la – 70 ki­lo­met­rin tie­osuu­del­le ha­lu­taan kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­toi­tus ja pääosin satasen ra­joi­tus

Selvityksessä määritellään pitkällä aikavälillä tavoitellut toimenpiteet yhteensä noin 70 kilometrin pituiselle tiejaksolle, joka sijoittuu Siikalatvan, Tyrnävän ja Limingan kuntien alueelle.

Pulkkilan ja Haaransillan välille tavoitellaan keskikaiteellista jatkuvaa ohituskaistatietä, jonka nopeusrajoitus on pääsääntöisesti sata kilometriä tunnissa.
Pulkkilan ja Haaransillan välille tavoitellaan keskikaiteellista jatkuvaa ohituskaistatietä, jonka nopeusrajoitus on pääsääntöisesti sata kilometriä tunnissa.
Kuva: Sauli Pahkasalo

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on käynnistänyt esiselvitykset valtatie 4:n parantamiseksi Pulkkilan ja Haaransillan välillä.

Selvityksessä määritellään pitkällä aikavälillä tavoitellut toimenpiteet yhteensä noin 70 kilometrin pituiselle tiejaksolle, joka sijoittuu Siikalatvan, Tyrnävän ja Limingan kuntien alueelle.

Lähtökohtana on viime vuonna valmistunut selvitys "Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta". Selvityksessä määriteltiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila.

Pulkkilan ja Haaransillan välille tavoitellaan keskikaiteellista jatkuvaa ohituskaistatietä, jonka nopeusrajoitus on pääsääntöisesti sata kilometriä tunnissa. Lisäksi nykyiset tasoliittymät korvattaisiin eritasoliittymillä. Tavoitetilaan pääseminen edellyttää toimenpiteitä koko jaksolle, ely-keskuksen tiedotteessa summataan.

Ely-keskuksen mukaan suurimmat palvelutasopuutteet ovat nykytilanteessa taajamien kohdalla, missä puutteellinen tiegeometria ja ahdas tiealue tuovat haasteita tavoitetilaan pääsemiseksi.

Ahtaimmissa paikoissa tarkastellaan mahdollisuutta siirtää valtatie 4 kulkemaan kokonaan uuteen maastokäytävään.

Esiselvitykset on jaettu kahteen osuuteen: Pulkkila–Haurukylä ja Haurukylä–Haaransilta. Selvitysten toimenpideratkaisuja ja -vaihtoehtoja esitellään yleisötilaisuuksissa, jotka järjestetään kevättalvella 2021. Selvitysten on määrä valmistua huhtikuussa 2021.