Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ei vihasta lau­lu­jout­sen­ta koh­taan, vaan rak­kau­des­ta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­teen, kir­joit­taa Ville ja sallisi lau­lu­jout­se­nen met­säs­tyk­sen

Suomen Keskusta hyväksyi Lappeenrannan puoluekokouksessa kaksi aloitetta, jotka käsittelivät laulujoutsenkannan sääntelyä. Aloitteet tekivät Pyhäjärven Keskustanuoret ja Oulun Keskusta.

Aloitteissa ja puoluekokouksen vastauksissa perusteltiin hyvin selkeästi, että laulujoutsenen metsästyksen aloittamisessa on kyse ennen kaikkea kannanhoidollisesta metsästyksestä. Kannanhoidollista metsästystä on myös kansalliseläimemme karhun metsästys. Laaja-alaista laulujoutsenien lahtaamista sukupuuton partaalle Keskusta ei kannata.