Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Asuk­kai­den po­ti­las­tie­dot ovat siir­ty­neet hy­vin­voin­ti­alueil­le - kuittaa Oma­kan­nas­sa il­moi­tus tie­to­je­si käy­tös­tä

Viimeistään nyt kannattaa käydä kannassa kuittaamassa.
Viimeistään nyt kannattaa käydä kannassa kuittaamassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastiedot ovat siirtyneet kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden alussa. Asiakkaat ovat saaneet Omakanta-palveluun ilmoituksen, niin kutsutun Kanta-informoinnin, joka tulee merkitä vastaanotetuksi, tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde.

Helpointa on kirjautua palveluun ja merkitä ilmoitus vastaanotetuksi. Ilmoituksen voi hyväksyä myös vastaanottokäynnin yhteydessä. Ilmoitus on näkynyt Omakannassa marraskuusta 2022 lähtien, joten moni jo kuitannut sen.

Kanta-palvelussa olevia potilastietoja hyödynnetään vain tarpeen mukaan. Kanta-informoinnin vastaanottamisen jälkeen on kuitenkin vielä mahdollista vaikuttaa siihen, mitä tietoja eri toimijoille luovutetaan.

Hyvinvointialueiden sisällä Kanta-palvelun asiakastiedot ovat automaattisesti kaikkien julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden hyödynnettävissä. Alueen ammattilaiset voivat hyödyntää asiakas- ja potilastietojasi aiempaa laajemmin mutta vain, jos se on tarpeellista hoitosi tai palvelusi kannalta.

Kanta-informoinnin vastaanottamisen jälkeen on mahdollista antaa erikseen lupa potilastietojen siirtymiseen myös hyvinvointialueiden välillä. Lisäksi voi hyväksyä tietojen siirtymisen yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä. Sosiaalihuollon asiakastietosi ovat käytettävissä hyvinvointialueen sisällä sekä alueen sosiaalipalveluja tuottavilla yksityisillä toimijoilla.

Kanta-palvelussa voit tehdä myös luovutuskieltoja. Niillä voit rajata tiettyjen tietojesi näkymistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Luovutuskielto ei voi kuitenkaan koskea reseptitietoja.

Kanta on valtakunnallinen sähköinen palvelu, jota hyödyntävät niin asiakkaat, apteekit, terveydenhuolto kuin sosiaalihuoltokin. Omakanta on näkymä jokaisen omiin terveystietoihin. Palvelusta näkee omat terveystiedot ja reseptit, voi pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Omakannassa on saatavilla myös EU:n koronatodistus. Omakantaan kirjaudutaan osoitteesta kanta.fi.