Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Älyä Hai­luo­don kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon: "E­ri­koi­nen sattuma lienee, että asiaan kuuluva mark­ki­na­kar­toi­tus on laa­dit­tu nou­dat­taen han­kin­taan ainoana il­moit­tau­tu­neen toi­mi­jan vih­rei­tä arvoja ko­ros­ta­vaa kon­sep­tia"

Hailuoto

Yksi Hailuodon kunnan pitkäaikaisista haasteista on ollut asukasmäärän kasvattaminen. Asukasmäärä on alkanut viime vuosina laskea pysyttyään pitkään tuhannen asukkaan kieppeillä. Syyskuun lopussa hailuotolaisia oli tilastokeskuksen mukaan 956 henkilöä. Jokainen paikkakuntalainen ymmärtää, että uusien asukkaiden saareen saamiseksi tarvitaan uusia työpaikkoja ja asuntoja.

Hailuodon kunnanhallitus (6.10.2020 § 228) on ottanut härkää sarvista ja käynnistänyt toimet ongelman ratkaisemisen ulkoistamiseksi asukashankinnan osalta esittämällä valtuustolle nk. älykylähankintaa. Hankinnalla kunta sopii sopimuksella eli sopimusoikeudellisella oikeustoimella, että ulkopuolinen toimija hankkii kuntaan asukkaita lanseeraamansa konseptin mukaisesti osuuskuntamuotoiseen asumiseen.