Hailuodon kehittäminen
Älyä Hailuodon kunnalliseen päätöksentekoon: "Erikoinen sattuma lienee, että asiaan kuuluva markkinakartoitus on laadittu noudattaen hankintaan ainoana ilmoittautuneen toimijan vihreitä arvoja korostavaa konseptia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älyä Hai­luo­don kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon: "E­ri­koi­nen sattuma lienee, että asiaan kuuluva mark­ki­na­kar­toi­tus on laa­dit­tu nou­dat­taen han­kin­taan ainoana il­moit­tau­tu­neen toi­mi­jan vih­rei­tä arvoja ko­ros­ta­vaa kon­sep­tia"

07.11.2020 17:05
Tilaajille