Ympäristölaki
Luonnonsuojelurikoksesta perusteltu tuomio Liminganlahdella: "Koneellinen kaivutyö vaatii useimmiten vesilain mukaisen luvan ja lupatarpeen arvioi ennakolta ELY-keskus"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta pe­rus­tel­tu tuomio Li­min­gan­lah­del­la: "Ko­neel­li­nen kai­vu­työ vaatii useim­mi­ten ve­si­lain mu­kai­sen luvan ja lu­pa­tar­peen arvioi en­na­kol­ta ELY-kes­kus"

24.03.2021 04:10
Tilaajille